11.01.17
Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Vastuvõtt Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

T 14-16

kõrgharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

384 8223; 504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee

E, K, N 9-13; 14-17 kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

E, K, N 9-13; 14-17

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Tervishoiuspetsialist
Ametijuhend

Reet Maiste

384 8221; 511 2435
Reet.Maiste@tyri.ee

E, K, N 9-13; 14-17 rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Marge Pener

384 8225; 5332 4268
Marge.Pener@tyri.ee

E, K 9-13; 14-17 kõrgharidus, sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Margit Miller

384 8222; 5322 5498
Margit.Miller@tyri.ee

T, N 9-13; 14-17

 

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

 

Oisus T 14-16; N 8-12

Kabalas E 9-13; K 14-16

kõrgharidus, kaubatundmine ja

kaubanduse organiseerimine

 

SOTSIAALHOOLDAJAD