17.01.18
Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Vastuvõtt Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

T 14-16

kõrgharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

384 8223; 504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee

E, K, N 9-13; 14-17

Väätsal T 8-13 ja 14-17

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee
E, K, N 9-13; 14-17

 

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Terviseedenduse spetsialist
Ametijuhend
Martin Kaschan 384 8271; Martin.Kaschan@tyri.ee   kõrgharidus

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Reet Maiste

384 8221; 511 2435
Reet.Maiste@tyri.ee

E, K, N 9-13; 14-17

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Margit Miller

384 8222; 5322 5498
Margit.Miller@tyri.ee

T, N 9-13; 14-17

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist Taivi Babatunde 384 8225; 5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
  rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk

384 8220; 5393 3040 Jelena.Plakk@tyri.ee
vastuvõtt: T, K

  rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

Oisus T 14-16; N 8-12

Kabalas E 14-16; K 9-13

kõrgharidus, kaubatundmine ja

kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltöötaja Olga Laanepuu

Olga.Laanepuu@tyri.ee 387 7874; 5349 3787 

   
Sotsiaaltööspetsialist Väätsa teeninduskeskuses  

(ajutine asendaja Kaja Laanest)

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee

Väätsal T 8-13; 14-17  
Sotsiaaltööspetsialist Käru teeninduskeskuses Riina Hunt

Riina.Hunt@tyri.ee

5333 1869

Kärus E, T 9-12 ja 13-15  

 

SOTSIAALHOOLDAJAD