18.08.17
Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Vastuvõtt Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

puhkusel 15.-19.09; 23.-25.10 ja 20.-28.11

T 14-16

kõrgharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

384 8223; 504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee

 

E, K, N 9-13; 14-17

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

puhkusel  14.08-02.09

E, K, N 9-13; 14-17

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Tervishoiuspetsialist
Ametijuhend

Reet Maiste

384 8221; 511 2435
Reet.Maiste@tyri.ee

puhkusel  18.-28.12

E, K, N 9-13; 14-17

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Marge Pener

384 8225; 5332 4268
Marge.Pener@tyri.ee

E, K 9-13; 14-17

kõrgharidus, sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Margit Miller

384 8222; 5322 5498
Margit.Miller@tyri.ee

puhkusel 25.-29.09

T, N 9-13; 14-17

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

puhkusel  27.-30.12

 

Oisus T 14-16; N 8-12

Kabalas E 14-16; K 9-13

kõrgharidus, kaubatundmine ja

kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltöötaja Olga Laanepuu

puhkusel 21.-27.08 ja 11.-29.12

   

 

SOTSIAALHOOLDAJAD