Ametikoht Ametniku nimi        Kontaktid      Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

 Triin Pärna 384 8233, 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee
kõrgharidus

Haridusspetsialist 
Ametijuhend
 

Anne Viljat

 384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

 

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 

Avalike suhete ja kultuurispetsialist
Ametijuhend

 Katrin Soomets                      

384 8231, 5332 6401
Katrin.Soomets@tyri.ee

kõrgharidus,
pedagoogika ja
algõpetuse metoodika.
Kultuurikorraldaja
tase 6 kutsetunnistus