Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

puhkusel  9.-17.11

kõrgharidus

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus,
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Avalike suhete
ja kultuurispetsialist

Ametijuhend
Katrin
Soomets

384 8231; 5332 6401
Katrin.Soomets@tyri.ee

puhkusel   6.-8.12

kõrgharidus,
pedagoogika ja algõpetuse
metoodika.

Kultuurikorraldaja tase 6
kutsetunnistus