Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja
Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

kõrgharidus
Avalike suhete juht
Ametijuhend
Merle Rüütel

384 8231; 5332 6401

merle.tyri@gmail.com

rakenduslik kõrgharidus,
ärijuhtimine

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus,
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Terviseedenduse spetsialist
Ametijuhend
Martin Kaschan 384 8271; Martin.Kaschan@tyri.ee kõrgharidus
Kultuuri- ja seltsitegevuse spetsialist
Ametijuhend