« Tagasi

Pärnu jõel avatakse kalade rändeks veel kaks paisu

Täna, 14. septembril sõlmisid Keskkonnaagentuur ja AS Terrat lepingu, et alustada Pärnu jõel asuvate Vihtra ja Jändja paisude projekteerimis-ehitustöödega. Vändra vallas asuv Vihtra pais ja Türi vallas asuv Jändja pais avatakse vee-elustiku mõlemasuunaliseks vabaks rändeks.

Tegemist oli riigihankega, mille käigus otsiti lepingupartnerit, kes koostaks mõlemale paisule rändetee avamiseks tehnilise tööprojekti ning teostaks ka projektijärgsed ehitustööd. Hanke võitnud AS Terrat on töö teostamiseks komplekteerinud meeskonna, kuhu kuuluvad kogenud ja hinnatud vesiehitiste projekteerijad ja ehitajad. Lisaks sõlmiti 06.09.2017. a leping ka AS Infragate´ga, kes hakkab ehituslepingu üle teostama FIDIC inseneri ja omanikujärelevalvet.

Töövõtja ülesanne on koostada ning ehitada Vihtra ja Jändja paisudele kalade üles- ja allavoolu rännet tagav tehniline lahendus. Jändjal paisutus säilib, kuid paisu keskele rajatakse rampkärestik, mille kaudu kalad edaspidi liikuma saavad. „Jändja paisu puhul on väljakutseks asjaolu, et tegemist on mälestisega, mis on muinsuskaitse all, mistõttu tuleb erilise hoolega jälgida, et kaitse all olevaid ehitisi hoida ja säilitada, kuid et ka kalad saaksid rännata oma elupaikadesse ja kudealadele," ütleb Tammur jätkates, et „AS Terratil on aega oma tööd teha 28 kuud, kuid soodsate ilmastikuolude korral on võimalik tööd kindlasti kiiremini lõpetada."

Jändja ja Vihtra paisude avamine on üheks tegevuseks projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine" raames. Sama projekti raames avatakse kalade rändeks ka Sindi pais ning veel kümmekond väiksemat paisu Pärnu jõestikus. Sindi pais on Pärnu jõel esimeseks rändetakistuseks ja plaanide kohaselt algavad seal ehitustööd 2018. aastal.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.


Lisainfo:
Külli Tammur
Keskkonnaagentuuri projektijuht
kulli.tammur@envir.ee
5669 6476


Teate koostas:
Teet Reier
Türi Rahalehe tegevtoimetaja
teet.reier@tyri.ee

Jändja pais on igal kevadel toimuval Türi-Tori kanuumaratonil osalejatele parajaks proovikiviks. Foto: Teet Reier


Teate edastas
Katrin Soomets
avalike suhete ja kultuurispetsialist
384 8231, 5332 6401
katrin.soomets@tyri.ee