« Tagasi

Külaelu eestvedajaid hakatakse koolitama

MTÜ Kodukant Järvamaa alustab LEADER projekti „Järvamaa Külaülikool", mille partneriks on MTÜ Eureka.

Projekti eesmärk on Järvamaa külaelanike teadlikkuse ja informeerituse suurendamine, kriitilistes ja ebaharilikes olukordades toimetuleku parendamine, koostöö ja suhtlemise soodustamine, osalejate võrgustamine ja kohalike külakeskuste tegevuste mitmekesistamine. Igale koolitusele on oodatud kuni 20 kogukonna eestvedajat või külavanemat.

Esimene koolitus toimub laupäeval, 18. novembril kell 10.30 Sõrandu külamajas teemal „Inimese arengu psühholoogia laste kasvatamisel" ja  teine, 9. detsembril kell 10.30  Villevere koolimajas teemal „Kultuurid, traditsioonid, uskumused". Mõlemal päeval on päeva veduriks EPMÜ majandusteaduskonna teadusmagister (MSc), Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor Maret Prits.

8. novembri koolitusel osalemiseks tuleb helistada Kaie Altmetsale telefonil 533 07367 või kirjutada e-posti aadressil  kaiealtmets@gmail.com. 9. detsembri koolitusele tuleb registreerida Annely Meerbachi e-maili aadressil annely.meerbach@gmail.com või telefonil 5698 0886.

Projekti raames korraldab Kodukant Järvamaa kahe aasta jooksul erinevates külamajades kokku neliteist koolituspäeva, mille ajakava selgub detsembri alguseks. Koolitussarja lõppedes korraldatakse projekti lõpuüritusena õppe- ja ideereis huvipakkuvasse Eestimaa piirkonda. Projekti lõpuks vähemalt kümme koolitust läbinud osavõtjad saavad tunnistused.


Teate koostas
Katrin Soomets
avalike suhete ja kultuurispetsialist
384 8231, 5332 6401
katrin.soomets@tyri.ee