« Tagasi

Türi Vallavolikogu istung 16. novembril

Türi Vallavolikogu 3. istung toimub 16. novembril 2017  kell 14.00 Türi Vallavalitsuse hoones (Türi linn, Kohtu tänav 2)          

PÄEVAKORD

14.00-14.30    1. Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine ning alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine - A. Eensoo

14.30-14.40    2. Türi valla ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine -   P.-L. Siemann

14.40-14.50    3. Türi Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimääruse kinnitamine -     P.-L. Siemann

14.50-15.00    4. Türi Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine -     P.-L. Siemann

15.00-15.10    5. Türi Vallavalitsuse teenistuskohtade ja -gruppide kinnitamine-   P.-L. Siemann

15.10-15.30    6. Türi valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse Türi valla kui asutuse pidaja ning Türi Vallavolikogu esindajate määramine- A. Eensoo

15.30-15.45                VAHEAEG   

15.45-15.50    7. Türi Vallavolikogu 24. novembri 2010 otsuse nr 90 „Kohalike teede nimekiri" muutmine-   U. Kupp

15.50-16.20    8. Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ja aseesimehele ning  vallavolikogu liikmele vallavolikogu töös osalemise eest tasu määramine, vallavolikogu tegevusega seotud kulude hüvitamine ning vallavolikogu alalise komisjoni töö korraldamiseks raha määramine- A. Eensoo

16.20-16.30    9. Türi vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine ning nende maksmise kord- A. Eensoo

16.30-16.50    10. Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine ja valitsuse liikmetele hüvitise määramine ja maksmine-     P.-L. Siemann

16.50-17.00    11. Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemise järgselt ühinenud kohalike omavalitsusüksuste volikogude esimeestele ning vallavanematele hüvitiste ning tasude maksmine- A. Eensoo

17.00-17.20    12. Informatsioonid  

12.1 Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla 2017. aasta eelarvete  täitmisest- A. Roosioja

12.2 vallavolikogu liikmetele istungi materjalide edastamise kord -  A. Eensoo

VABA MIKROFON