« Tagasi

Türi vallas alustab tööd terviseedenduse spetsialist

Tänasest, 8. jaanuarist alustab Türi Vallavalitsuses tööd terviseedenduse spetsialist Martin Kaschan. Terviseedenduse spetsialisti põhilisteks tööülesanneteks on korraldada elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevusi ning olla eestvedajaks elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamisel.

Martin Kascahn on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluse- ja projektijuhtimise erialal, lisaerialaks spordikorraldus ning pikka aega spordiga tegelenud, peamiselt jalgrattaspordi ning jalgpalliga. Ta on seotud Türi Spordiklubide Liiduga, teinud spordispetsialisti tööd ning olnud organisatsiooniga seotud nii praktikal olles kui vabatahtlikuna, aidates korraldada paljusid võistlusi.

Martini sõnul peab ta tervist kõige olulisemaks aspektiks, et inimesed saaksid elada täisväärtusliku elu. Kuna terviseedendus on väga laiapõhjaline protsess ning võtab palju aega, enne kui rakendatud meetmeid on võimalik mõõta, peab ta protsessi oluliseks osaks kõikide sihtrühmade ning huvigruppide kaasamist ning järjepidevat valdkondadeülest koostööd.

Lisainfo:

Triin Pärna, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

telefon 512 5423, e-post: triin.parna@tyri.ee