Sisujuht
Pildigalerii
Avaleht
Viljandi-Paide tn remonttööd
ÜLDINFO
    Rahvastik
     - statistika
    Tähtsündmused
    Välissuhted
    Türi linn
    Ettevõtlus
    Info veeprojektist
KONTAKTID
VALLA JUHTIMINE
AMETLIKUD TEATED
DOKUMENDIREGISTER
KULTUUR
HARIDUS
MAJANDUS ja KESKKONNAKAITSE
EHITUS ja PLANEERIMINE
SPORT ja VABA AEG
NOORTELE
TURISM
SOTSIAAL ja TERVISHOID
ASJAAJAMINE (taotlused, vormid)
VALLAKODANIKULE
SÜNDMUSED
UUDISED
TÜRI RAHVALEHTRahvastik

Türi vallas rahvastikuregistrisse kantud elanike arv :

seisuga 1. jaanuar 2014:
- 9801 (M-4704, N-5097); Türi linnas 5631 (M-2581, N-3050)
         - seisuga 01. veebruar 2014: 9813
         -
seisuga  01. märts 2014:  9771 (Türi linnas 5600, M-2563, N-3037), suur vähenemine seoses Eesti ja Soome registrite võrdlemise ja korrastamisega
         - seisuga 01. aprill 2014: 9760
        
- seisuga 01. mai 2014: 9759
         -
seisuga 01. juuni  2014: 9742
    
     - seisuga 01. juuli 2014: 9735
         -
seisuga 01. august 2014: 9723
        
- seisuga 01.septembet 2014: 9691
        
- seisuga 01. oktoober 2014: 9671

 seisuga 1. jaanuar 2013:
- 10 143 (M- 4867, N- 5276; 
Türi linnas 5841 sh M-2687, N-3154);
       - seisuga 01. märts 2013: 10 051
       - seisuga 01. aprill 2013: 10 023
       - seisuga 01. mai 2013: 9991 (M-4784, N-5207; Türi linnas 5736)
       - seisuga 01. juuni 2013: 9980
       - seisuga 01. juuli 2013: 9961 (M-4770, N- 5191; Türi linnas 5709)
       - seisuga 01. august 2013: 9931 (M-4755, N-5176; Türi linnas 5699)
       - seisuga 01. september 2013: 9907 
      
- seisuga 01. oktoober 2013: 9867
      
- seisuga 1. november 2013: 9845
       -
seisuga 1. detsember 2013: 9824

 seisuga 1. jaanuar 2012:
- 10 344 (meessoost – 4972, naissoost – 5372)
  (Türi linnas 5954, mehi 2762, naisi 3192) 

seisuga 1. jaanuar 2011:

10 536 (meessoost – 5060, naissoost – 5476)
  (Türi linnas 6053, mehi 2793 ja naisi 3260) 

seisuga 1. jaanuar 2010:
10 746 (meessoost – 5141, naissoost – 5605)

seisuga 1. jaanuar 2009:
- 10 936 (meessoost – 5238, naissoost – 5698)

seisuga 1. jaanuar 2008– 11 096

seisuga 1. jaanuar 2007- 11 256

seisuga 01.10.2006 - 11 561

 

Türi Vallavalitsus, Kohtu 2 Türi 72213 Järvamaa tel 38 48 200, faks 38 48 248 vallavalitsus@tyri.ee
Ger Eng Est