Kohalik võim

Türi vald on üks Eesti suurimaid maaomavalitsusi.

Türi vald tekkis 16. oktoobri 2005 valimiste käigus toimunud tolleaegse nelja omavalitsuse (Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald) ühinemisel.  

Türi valla omavalitsusorganid on vallavolikogu – esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt  ja vallavalitsus – volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

Türi vallavolikogu on 23- liikmeline ja Türi vallavalitsus on 5-liikmeline.

Vallavolikogu esimees on 1. novembrist 2013 Andrus Eensoo.

Vallavanem on 11. novembrist 2013 Pipi-Liis Siemann.