Kaasav eelarve 2018

Iga aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.
 
Ideede esitamise tähtaeg oli sellel aastal 31. jaanuar, esitati 19 ettepanekut, mida 8. veebruaril hakkas analüüsima 15-liikmeline komisjon.
 
Salajase hääletamise tulemusena reastati laekunud ettepanekud ning 10 parimat lähevad rahvahääletusele (kirjalik või elektrooniline), kus selguvad ettepanekud, mis sellel aastal teoks saavad.
Hääletamistulemused selgitati välja 20. märtsiks 2018.

10 parima ettepaneku tutvustus:

Hääletada saab ka kirjalikult hääletuspunktis, mis asuvad meie raamatukogudes – Käru ja Väätsa Raamatukogus ja Türi Raamatukogu struktuuriüksustes, st Türi linnas, Oisu alevikus, Kabala, Kahala ja Laupa külades asuvates raamatukogudes. Raamatukogudes saab hääletada nende lahtiolekuaegadel. Hääletama minnes tuleb kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.