30.10.17

Türi valla kriisikomisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 07.02.2017 korraldusega nr 47)

 • komisjoni koosseis
  1) Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, kriisikomisjoni esimees;

  2) Urmas Kupp, Türi asevallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;
  3) Enn Mäger, Türi Haldus, juhataja;
  4) Triin Pärna, Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonna juhataja;
  5) Urve Meerits, Türi Haldus, energeetik;
  6) Kalev Pagarand,  Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;
  7) Jan Raudsepp, OÜ TÜRI VESI ( Türi valla haldusterritooriumil vee-ettevõtja) juhatuse liige;
  8)  Riiko Luik, SW ENERGIA OÜ (Türi linnas kaugkütte piirkonnas soojusettevõtja) esindaja;
  9) Toomas Tamm, OÜ Türi Tervisekeskus (Türi vallas tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik) juhatuse liige;
  10) Kristo Laasik,  Elektrilevi OÜ suurkliendihaldur;
  11) Eilo Eesmäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Järvamaa päästeosakonna Türi päästekomando pealik;
  12) Janis Frei, Kaitseliidu Järva maleva Türi üksikkompanii I rühma liige;
  13) Jaanus Murakas, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Paide politseijaoskonna Türi konstaablijaoskonna konstaabel.

Türi vallas korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks esitatud taotluste menetlemise komisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 27.01.2015 korraldusega nr 69)

 • komisjoni koosseis
  1) Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp (esimees);
  2) Türi Haldus keskkonnaspetsialist Ott Vilusaar;
  3) Türi Haldus juhataja Enn Mäger (aseesimees).
 • komisjoni ülesanded
  1) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine;
  2) taotluses esitatud andmete vastavuse kontrollimine;
  3) vajadusel esitatud faktide kontrollimine jäätmetekkekohas;
  4) ametiasutuse ehitus- ja keskkonnaspetsialistile haldusakti andmiseks ettepanekute esitamine.