koolitransport

  • JÜTKi sõidukaart on kiibiga sõidukaart, millele JÜTK laeb sõidukaarti saama õigustatud isiku koolisõidu marsruudil tasuta sõidu õiguse 175 koolipäevaks õppeaastas.
  • SÕIDUKAART tõendab õpilase õigust Türi valla korraldatud koolitransporti kasutada.

Türi valla 2017/18. õppeaastal korraldatud koolitranspordi sõiduplaanid

sh sõiduplaan Väätsa OÜ Ennuka Reisid