KOV valimised 15. oktoobril 2017

22.08.17
    Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määrusele nr 152 moodustub  15. oktoobril 2017 volikogu valimise tulemuste välja kuulutamisest Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald.
Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas, valimisringkonna number on 1.
Volikogu liikmete ja mandaatide arv valimisringkonnas on 23.
   Türi valla valimiskomisjon tegutseb Türi vallas Türi linnas Türi Vallavalitsuse haldushoones, aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2, 72213.
Türi valla valimiskomisjoni tehnilise teenindamise tagab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus.
Kontaktandmed:
e-post vallavalitsus@tyri.ee
telefonid 384 8200; 384 8201; 5332 8284; 526 5704

Valimisjaoskondade moodustamine (vallavalitsuse 06.06.2017 määrus nr 4)

Türi valla valimiskomisjoni tööaeg

Türi valla valimiskomisjoni koosseis

KANDIDEERIMISINFO (erakonnale, valimisliidule, üksikkandidaadile)

16-17-aastaste hääletamisõigus

Kõik valimistoimingud ja tähtajad

Hääletaja valimistoimingud ja tähtajad

 

Viited:

Valimistega seonduv informatsioon ning dokumentide näidised vvk.ee

Türi valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused