4.05.17

(Türi raamatukogu struktuuriüksus)

Laupa 72102 Järvamaa
telefon 38 73349

laupark@tyri.ee

raamatukoguhoidja- Liina Jeena 

avatud: E- R 9.00- 17.00

            Hea lugeja!
Leia oma päevast paar minutit ja aita raamatukogul hinnata teenuste kvaliteeti vastates küsitlusele. Vastata saab 31. maini.
 
KÜSITLUS on siin