Retla-Kabala Kool

Asutuse nimi on Retla-Kabala Kool (edaspidi kool-lasteaed).

Koduleht: http://www.retla.edu.ee/ 
E-post: info@rkk.tyri.ee

Direktor: Jaanus Roosileht 387 1369, 516 0676
Kooli õppealajuhataja: Kaire Oper 387 1369     
Lasteaia õppealajuhataja: Garis Pihelgas 530 11824
Majandusjuhataja 387 1369 
Sotsiaalpedagoog 387 1369 
Oisu õppehoone õpetajate tuba 387 1325     
Oisu lasteaed  387 1323     
Kabala õppehoone õpetajate tuba 387 7837     
Kabala õppehoone Kabala lasteaed  530 36986
Õpilaskodu 385 0983      

Koolil-lasteaial on kolm tegutsemiskohta:

1) põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht Oisu alevikus

Retla tee 1
72301, Oisu alevik, Türi vald
Järva maakond


 

2) koolieelse lasteasutuse tegevuskoht Oisu alevikus

Lasteaia tänav 7
72301, Oisu alevik, Türi vald
Järva maakond

Asukoht kaardil

 

3) koolieelse lasteasutuse ja põhikooli I ja II kooliastme tegevuskoht Kabala külas
 Asukoht kaardil

Pargi tänav 2
72001 Kabala, Türi vald
Järva maakond