21.11.17

Türi linnas vastutab soojamajanduse toimimise eest OÜ Türi Linnavara.

OÜ Türi Linnavara omandis on mõlemad Türi linna katlamajad (Vabriku ja Tehnika tn katlamajad) kui ka soojatrassid terves linnas. Katlamaja operaatorina töötab  SW Energia OÜ (esindaja Riiko Luik  tel 504 4696). SW Energia OÜga on rendileping sõlmitud kuni juulini 2029.

2017. a aprillis on OÜ Türi Linnavaraga liitunud OÜ Väätsa Soojus, kes tegutseb edasi OÜ Türi Linnavara nimega. OÜ Väätsa Soojuse tegevusvaldkond oli endise Väätsa valla territooriumil oleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni opereerimine ning Väätsa katlamaja haldamine. Väätsa probleemidega tegeleb OÜ Türi Linnavara juhatuse liige Andres Taalkis Andres.Taalkis@tyri.ee

Väätsa soojuse piirhind on alates 22. jaanuarist 2014. a 61,93€, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.

01. septembrist 2015. a on soojusenergia müügihind Türi tarbijatele 50,85 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks

 

SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVAD