Spordiseadusest tulenevat ning muud sporditegevust korraldab Türi vallas halduslepingu alusel mittetulundusühing Türi Spordiklubide Liit (TSKL). Türi valla 2015.aasta eelarvest TSKL-ile eraldatud raha kasutatakse sporditegevuse administreerimiskuluks, treenerite töö tasustamiseks, õppe- ja treeningtöö ning spordiürituste korraldamiseks, TSKL-i koondunud spordiklubide toetamiseks, spordirajatiste majandamiseks.
 
2013. aasta lõpus sõlmiti leping Türi valla ja sihtasutuse Türi Rahvaspordi Maja vahel rahvaspordi edendamiseks ning Türi valla koolides ja lasteaedades ujumisõpetuse tagamiseks.
 

Kontaktid

Teenistuskoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

kõrgharidus

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Terviseedenduse

spetsialist
Ametijuhend

Martin Kaschan

384 8271; 5502 206
Martin.Kaschan@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
ettevõtlus  ja projektijuhtimine