Türi vallavalitsus võtab tööle LASTEKAITSESPETSIALISTI
Palume elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid esitada 25. augustiks kell 13.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRI LASTEAED võtab tööle

ÕPETAJA

Türi-Alliku majja (lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendajaks). Otsime inimest, kes jagab lasteaia väärtusi: koostöö, lapsest lähtumine, usaldusväärsus, professionaalsus, kaasaegsus.

Nõuded:

  • Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid;
  • oodatavad isikuomadused: empaatiavõime, usaldusväärsus, meeskonnatöö oskus, pingetaluvus,  positiivsus ja järjekindlus.

Töö tüüp:

  • 1,0 ametikohta (tähtajaline tööleping)
  • Õpetaja 4 – 5aastaste laste rühmas
  • Tööle asumine 28. august 2017

Esitatavad dokumendid:

  • kandideerimisavaldus;
  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

 

Dokumendid saata hiljemalt 17. augustiks aadressil tyri.lasteaed@tyri.ee  või Tehnika 12, 72213, Türi linn. Lisainformatsiooni ametikoha kohta saab lasteaia direktorilt aadressil sirle.votti@tyri.ee või telefonil 5648 7855

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Türi Põhikool

kuulutab välja konkursi 

KOOLIPSÜHHOLOOGI  ametikohale

(1,0 kohta)

Tööleasumise aeg:  uuest õppeaastast

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid 31. augustiks Türi Põhikooli aadressil  F. J. Wiedemanni 3a 72213  Türi või e-aadressil  sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 510 0135.