Käru vald otsib noorsootöötajat
Töö kirjeldus:
• Noortele sisuka vaba aja veetmise organiseerimine
• Ürituste korraldamine ja läbiviimine
• Noorteprojektide kirjutamine ja elluviimine
Nõudmised kandidaadile:
• Vähemalt kesk- või keskeri haridus
• Huvi noorsootöö vastu
• Meeskonnatööoskus, juhtumis- ja suhtlemisoskus
• Ausus, kohusetunne, täpsus, lojaalsus, vastutustunne, algatusvõime, loovus ja stressitaluvus
• Valmisolek töötada vajadusel nädalavahetusel ja õhtusel ajal
• Oskus töötada Word, Excel, tekstitöötlus, e-posti programmidega
• Oskus kasutada sotsiaalmeedia kanaleid
Kasuks tuleb:
• Kõrgharidus noorsootöö valdkonnas
• Erialane töökogemus või töökogemus lastega
• Laagrikasvataja litsentsi olemasolu
• Inglise keele oskus kõnes ja kirjas
• B-kategooria juhiload
CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata aadressile karuinet@estpak.ee hiljemalt 02. juuniks 2017.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel,
töökoormus 0,5 kohta brutotasuga 350 eurot kuus.
Lisainfo tel. 489 2665 või 53402901

 

 

Türi Põhikool

kuulutab välja konkursi 

KOOLIPSÜHHOLOOGI  ametikohale

(1,0 kohta)

Tööleasumise aeg:  uuest õppeaastast

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid 31. augustiks Türi Põhikooli aadressil  F. J. Wiedemanni 3a 72213  Türi või e-aadressil  sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 510 0135.