TÜRI TOIMETULEKUKOOL võtab tööle

ÕPETAJA (1,0 ametikohta, hooldusklass), POISTE TÖÖÕPETUSE ÕPETAJA (0,3 ametikohta) ja  ERIPEDAGOOGI (0,5 ametikohta).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19. juuliks 2017 aadressil Türi Toimetulekukool, Vabriku pst 12, 72212 Türi või toimetulekukool@tyri.ee.

Info: Ain Laane 505 3280

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Türi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Türi Toimetulekukooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Direktori ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõuded on:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetentsid, mida  hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

 Direktori ametipalga alammäär kuus on 1140 (üks tuhat ükssada nelikümmend) eurot.

Tööle asumise aeg on august 2017 ja tööleping sõlmitakse tähtajatult.

Kandideerijal esitada hiljemalt 10. juulil 2017 kella 13.00ks Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:

* kandideerimisavaldus;

* elulookirjeldus;

* kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

* muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kirjalikult postiaadressile Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald või digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee.

Lisainfo triin.parna@tyri.ee, 512 5423 (Triin Pärna)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Türi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Türi Ühisgümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Direktori ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõuded on:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetentsid, mida  hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

 Direktori ametipalga alammäär kuus on 1340 (üks tuhat kolmsada nelikümmend) eurot.

Tööle asumise aeg on august 2017 ja tööleping sõlmitakse tähtajatult.

Kandideerijal esitada hiljemalt 10. juulil 2017 kella 13.00ks Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:

* kandideerimisavaldus;

* elulookirjeldus;

* kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

* muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kirjalikult postiaadressile Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald või digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee.

Lisainfo: triin.parna@tyri.ee, 512 5423 (Triin Pärna)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

TÜRI LASTEAED võtab tööle ÕPPEALAJUHATAJA

Lokuta ja Türi - Alliku õppekohta

Nõuded:

 • Kõrgharidus;
 • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • hea organiseerimis-, analüüsi- ja otsustusvõime;
 • pingetaluvus;
 • hea meeskonnatöövõime, positiivsus ja järjekindlus
 • B-kategooria juhiload;

Töö tüüp:

 • 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping
 • tööle asumine 14. august

Esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid saata hiljemalt 16. juuniks, aadressil tyri.lasteaed@tyri.ee või Tehnika tn 12, Türi 72213 Järvamaa. Lisainfo: Sirle Võtti, tel 5648 7855, sirle.votti@tyri.ee

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Türi Põhikool

kuulutab välja konkursi 

KOOLIPSÜHHOLOOGI  ametikohale

(1,0 kohta)

Tööleasumise aeg:  uuest õppeaastast

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid 31. augustiks Türi Põhikooli aadressil  F. J. Wiedemanni 3a 72213  Türi või e-aadressil  sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 510 0135.