6.11.17

Türi vald võtab tööle ehitusspetsialisti

Amtnik võetakse tööle Väätsa vallavalitsuse koosseisu, alates 1. jaanuarist 2018 viiakse ametnik üle Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisu.

Ehitusspetsialisti peamised tööülesanded: täidab ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud toiminguid ja kohustusi, osaleb ehitustegevusega seotud õigusaktide väljatöötamisel, kontrollib Türi vallas olevate ehitiste ehituslikku seisundit, nõustab ehitiste haldajaid ning teostab järelevalvet valla objektidel ehitus- ja remonttööde üle.

Nõudmised kandidaadile: eesti keel kõnes ja kirjas kõrgtasemel; sobiv kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seadusega ametnikule kehtestatud nõuetele. Ehitusspetsialist peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid, peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid.

Töötasu: 1300 eurot kuus

Kandideerimise tähtaeg: 17.11.2017

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri, CV
Kontaktisik: Urmas Kupp; e-post: urmas.kupp@tyri.ee; telefon: 5091415; 

 

 

Türi Põhikool kuulutab välja konkursi lihtsustatud õppel olevate  õpilaste klassi

ÕPETAJA ametikohale (1,0 kohta)

Tööleasumine esimesel võimalusel

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid (320-tunnine eripedagoogika kursus).

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid 19. novembriks Türi Põhikooli aadressil  F. J. Wiedemanni 3a 72213  Türi või e-aadressil  sekr@tyripk.ee.

Lisainformatsioon telefonil 38 38 270.