Türi Põhikool

kuulutab välja konkursi 

KOOLIPSÜHHOLOOGI  ametikohale

(1,0 kohta)

Tööleasumise aeg:  uuest õppeaastast

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid 31. augustiks Türi Põhikooli aadressil  F. J. Wiedemanni 3a 72213  Türi või e-aadressil  sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 510 0135.