13.06.18

Türi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Käru Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Direktori ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõuded on:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetentsid, mida  hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

 Direktori ametipalga alammäär kuus on 1400 (üks tuhat nelisada) eurot.

Tööle asumise aeg on august 2018 ja tööleping sõlmitakse tähtajatult.

Kandideerijal esitada hiljemalt 25. juunil 2018 kella 13.00ks Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:

* kandideerimisavaldus ja palgasoov;

* elulookirjeldus;

* kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

* muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kirjalikult postiaadressile Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald või digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee.

Lisainfo triin.parna@tyri.ee, 512 5423 (Triin Pärna)

 

19.06.18

Käru Põhikool pakub tööd:

MATEMAATIKA JA INFORMAATIKA ÕPETAJALE (1 ametikoht) ja

RÜTMIKA JA FOLKLOORI ÕPETAJALE (0,24 ametikohta)

Avaldus, CV ja haridust ning ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 3. augustiks e-posti aadressile karupohikool@gmail.com või
Aia 20 Käru 79201 Türi vald Järvamaa.

Info:
tel 5340 6474,
e-post: karupohikool@gmail.com.