Türi Päevakeskus

Vabriku pst 6, Türi 72212  
Tel 385 7019
Registrikood 75006374

Juhataja: Kalle Nõmmik
tel 385 7019, 5301 8869
paevakeskus@tyri.ee, kallepk@hot.ee

  • Türi Päevakeskus on Türi valla asutusena tegutsev päevane hoolekandeasutus, mille ülesandeks on vaimse puude või psüühiliste erivajadustega inimeste ettevalmistamine lihtsamate tööde tegemiseks, nende inimeste elukvaliteedi parandamine ja võimaluse loomine vaimse puudega inimeste tööhõiveks.
  • Töötajate koosseis: juhataja- 1,0; sekretär- 0,25; tegevusjuhendaja 5,5.
  • Hoolekogu koosseis:  Peeter Särg – Türi Vallavolikogu esindaja; Pipi-Liis Siemann– Türi Vallavalitsuse esindaja; Mirja Kand – Türi Päevakeskuse personali esindaja; Peeter Kruusement – Türi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja; Reet Maiste – Türi Vallavalitsuse tervishoiuspetsialist;  Heli Ilmet – teenuse tarbija seaduslik esindaja. Hoolekogu liikmete volitused algavad 15. jaanuarist 2014 ning lõpevad 15. jaanuaril 2018. (Türi Vallavalitsuse 14.01.2014 korraldus nr 22).

Türi Päevakeskuse põhimäärus

Dokumendiregister
- registri sisujuht
- registri kasutusjuhend
- DOKUMENDIREGISTER