Peamine osa valla ettevõtetest on koondunud Türi linna ja selle lähialadele. Kõige rohkem tegutseb linnas osaühinguid, kelle levinumateks tegevusaladeks on jaekaubandus, järgnevad puidu- ja metsatöötlemine ning metallitööstus. Suur osatähtsus on füüsilisest isikust ettevõtjatel. Nende põhiliseks tegevusalaks on teenindus.  Valla maapiirkondades on peamisteks tegevusaladeks põllumajandus ja metsamajandus.  

Valla suurimateks tööandjateks on Estonia OÜ, Järva Tarbijate Ühistu, Storaenso Eesti AS, Järvamaa Kutsehariduskeskus, GoTrack OÜ, Prelvex AS ja Metre OÜ.

2013. aasta lõpu seisuga äriregistris  Türi valla aadressiga registreeritud ettevõtted:

Aktsiaseltsid: 12
Osaühingud: 495
FIE-d: 302
Täisühing: 1
Tulundusühistu: 15
KOKKU äriettevõtteid: 825

Sihtasutused: 5
Mittetulundusühendused: 221
KOKKU SA ja MTÜ: 226

2013. aastal  registreeriti äriregistris Türi valla aadressiga 51 osaühingut.
2013. aastal tegutses Türi vallas kokku 594 ettevõtet.