Selgusid Türi valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused

Reedel, 9. märtsil, kogunes Türi Vallavalitsuse III korruse saali kaasava eelarve komisjon, et lugeda üle hääled, mis olid antud 19.-28. veebruaril toimunud hääletamisel.
 
Hääletamisele pandi 10 ettepanekut, milleks olid:
 
1. Kabala laululava põranda remonttööd
2. Koerte mängu-, treeningu ja jalutusväljaku rajamine Türil
3. Laupa Põhikoolile välijõusaal
4. Murumoori mänguparki ökoehitis Murumoori mättakatusega onn rohelise valla sümbolehitis
5. Õuesõppeklass-ootepaviljon Käru Põhikooli juurde
6. Renoveerida Väätsa Tervisekompleksi väikese saali põrand, parandada ruumi helikvaliteeti
7. Säreveresse Õpetajate tänava majade vahele lastele mänguväljak
8. Taikse Külaselts MTÜ renoveerib seltsimaja saali- ja lava põranda ja täidab ruumi erinevate tegevustega
9. Türi kogukonnaseltsi ala ehk Konna maja avalik õueala
10. Türi välijõusaal (Türi Tehisjärve ümbrus)
 
E-hääli oli 391 ning paberkandjal kogunes 424 häält. Neist 36 olid kehtetud. Kolmekümnel korral ei olnud hääletaja Türi valla elanik, viiel sedelil ei olnud märgitud eelistust ning üks sedel oli küll kastis, kuid seda ettepanekut ei olnud nimekirjas.
 
Hääletamisest võttis osa 8,28% vähemalt 16.aastastest elanikest.
 
Ülekaalukalt võitis seekord projekt Laupa Põhikoolile välijõusaali rajamine, mille maksumuseks oli märgitud 5 000 eurot. Hääli oli projekti toetuseks 192 ehk 24,64% kõigist häältest. 
Teiseks jäi projekt Kabala laululavale põranda ehitamine, mille maksumuseks 17 676 eurot – hääli oli 139 ehk 17,84%.
Kolmandaks jäi õuesõppeklass - ootepaviljon Käru Põhikooli juurde, mille maksumus 5 700 eurot ning hääli kogunes 116 ehk 14,89% kõigist häältest.
Hääletuse tulemusena saab sellel aastal välijõusaali Laupa kool ning parandatud Kabala laululava põrand.
 
Komisjon tegi ettepaneku vallavalitsusele, et peale hangete läbiviimist ning summade selgumist kahel esimesel objektil, kaaluda võimalusel kolmanda objekti teostamist.
 
Aime Roosioja
Komisjoni liige
Türi vallavalitsuse finantsjuht