Türi valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel teedel liikluse ajutine piiramine

Piirata ajutiselt järgmistel Türi vallas asuvatel kruusa- ja pinnasekattega teedel liiklemist  ning   keelata allpool nimetatud teedel sõidukite, mille kogukaal ületab  8 tonni,  liiklemine:

5. aprill:

1) Karjaküla-Lintsi tee 8360002;

2) Kolu-Rae-Änari tee 8360008;

3) Laupa-Telga tee 8360017;

4) Jändja-Laupa tee 6360062;

5) Lokuta-Türi tee 8360031;

6) Tatramäe tee 8360092;

7) Rehesaare 1 tee 8260028;

8) Alliku-Hundissaare tee 8360024;

9) Näsuvere tee 8360014;

10) Poaka-Pärtsaare tee 8360013;

11) Mõnnaku tee 8360012;

12) Raademetsa-Kirna vana tee 8360010;

13) Türi-Võstermäe tee 8370082

6. aprill:

1) Väljaotsa-Lombi tee 5370013;

2) Taikse-Soosaare tee 5370009;

3) Retla-Koogiristi tee 5370019;

4) Laeva tee 2710008;

5) Lennuvälja tee 2710014;

6) Taikse-Rikassaare tee 5370001;

7) Raukla-Rikassaare tee 5370002;

8) Alliksaare-Raukla tee 5370029;

9) Langoja objekti tee 8360001;

10) Kurepesa tee 8360051;

11) Vaderi tee 8360003;

12) Kõltsi tee 8360022.

  • Liikluspiirangud ei kehti pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, autobussidele, piimaveokitele ning Türi vallas korraldatud olmejäätmevedu korraldava jäätmevedaja prügiveokitele ning fekaaliveokitele.  Sõiduk, mis peab seoses elanike teenindamise või tööülesannete täitmisega liikluspiiranguga teel liiklema, võib seda teha Türi Vallavalitsuse majandusosakonna kirjalikul eriloal. 

  •  Liikluspiirang kehtib liikluspiirangu kehtetuks tunnistamiseni.

Info:

Urmas Kupp
majandusosakonna juhataja
384 8259, 509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee