Osalused

5.05.17
TÜRI VALD ÄRIÜHINGU AINUOSANIKUNA
OÜ  TÜRI LINNAVARA

(registrikood 10652436; aadress Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond)
Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.

Õigusjärglus- Osaühing Väätsa Soojus, registrikood 10259466 Kooli 10, Väätsa alevik, Väätsa vald, Järva maakond, 72801 ühendatava ühinguna ühineb Osaühing Türi Linnavara 10652436 Kohtu 2, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72213 ühendava ühinguga 27.02.2017.a. sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemisotsus on vastu võetud 28.02.2017
Juhatuse liige:  Urve Meerits
Nõukogu koosseis: Türi valla esindajana Urmas Kupp, Peeter Lellsaar, Madis Vellama ja Enn Paas.
Nõukogu volitused algasid 1. aprillil 2017 ja kestavad 4 aastat.
Nõukogu koosseis kinnitatud Türi Vallavalitsuse 124.03.2017 korraldusega nr 89.
Põhikiri 

 
TÜRI VALD SIHTASUTUSTE AINUASUTAJANA
Türi Arengu Sihtasutus (registrikood 90003769; aadress Kohtu tn 2, Türi linn,  72213, Türi vald, Järva maakond;
e-post: tasa@tyri.ee; telefon ja faks: 387 9717)

Alus Türi Vallavolikogu  25.02.2010 otsus nr 10.
Juhatuse liige: Triin Pärna
Nõukogu koosseis:  Arnika Tegelmann (volitused kehtivad 7. novembrini 2020),  Jan Raudsepp (volitused kehtivad 7. novembrini 2020 ), Kristjan Männa (volitused kehtivad 7. novembrini 2020). Nõukogu koosseis on kinnitatud Türi Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr 383 ja 17.01.2017 nr 23.
Põhikiri

Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus (registrikood 90010456; aadress  Viljandi tn 13b, 72213, Türi linn, Türi vald, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu  29.06.2011 otsus nr 44.
Juhatuse liige: Kristina Gudinas
Nõukogu koosseis: Üllar Vahtramäe (volitused kehtivad kuni 22.10.2019), Urmas Kupp (volitused kehtivad kuni 22.10.2019), Sirle Võtti (volitused kehtivad kuni 09.04.2018).
Nõukogu koosseis kinnitatud ja muudetud Türi Vallavalitsuse 01.08.2011 korraldusega nr 463, 08.04.2014 korraldusega nr 234 ja 22.10.2015 korraldusega nr 657).
Põhikiri

TÜRI VALD AKTSIONÄRI VÕI OSANIKUNA ÄRIÜHINGUTES
AS Järvamaa Haigla (registrikood 10220275; aadress Tiigi tn 8, Paide linn, 72712, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi vald omab 27,328% aktsiaseltsi aktisatest (1696 aktsiat). Türi valla nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks on Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 28.04.2015 korraldus nr 333).

AS Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Roovere küla, 72801, Väätsa vald, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi vald omab 36,125% aktsiaseltsi aktisatest (4000 aktsiat). Türi valla nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks on asevallavanem Urmas Kupp (Türi Vallavalitsuse 04.05.2011 korraldus nr 271).

TÜRI VALD LIIKMENA MITTETULUNDUSÜHINGUTES
MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum 

(registrikood 80100023; aadress Vabriku pst 11, 72211, Türi linn, Türi vald, Järva maakond; e-post rhmuuseum@rhmuuseum.ee)
Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks on vallavanem Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus
nr 228).

MTÜ JÄRVAMAA ÜHISTRANSPORDI KESKUS (registrikood 80135725, aadress Jaama tn 15, Paide linn, 72718, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks on vallavalitsuse liige Üllar Vahtramäe (Türi Vallavalitsuse 12.01.2010 korraldus nr 21).

MTÜ Eesti Linnade Liit (registrikood 80185947; aadress Ahtri tn 8, 15078, Tallinn, Harju maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 39.
Mittetulundusühingu üldkoosolekul Türi valla esindajad on volikogu esimees Andrus Eensoo ja vallavanem Pipi-Liis Siemann, nende asendusliikmed vastavalt volikogu aseesimees Raivo Pink ja asevallavanem Urmas Kupp.
Eesti Linnade Liidu volikogus esindab Türi valda vallavanem Pipi-Liis Siemann, tema asendusliige on asevallavanem Urmas Kupp (Türi Vallavolikogu 28.11.2013 otsus nr 74).

MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80196359, aadress Rüütli 25, Paide linn, 72713, Järva maakond).

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 39
Mittetulundusühingu üldkoosolekul esindavad Türi valda
1) volikogu esimees Andrus Eensoo, tema asendaja on vallavolikogu liige Kalev Aun;
2) volikogu aseesimees Raivo Pink, tema asendaja on vallavolikogu liige Theo Aasa;
3) vallavanem Pipi-Liis Siemann, tema asendaja on vallavalitsuse liige Üllar Vahtramäe;
4) asevallavanem Urmas Kupp, tema asendaja on vallavalitsuse liige Aime Roosioja;
Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuses on Türi valla esindaja vallavanem Pipi-Liis Siemann.
(Türi Vallavolikogu 28.11.2013 otsus nr 75, 29.10.2015 otsus nr 55).

MTÜ Türi Avatud Noortekeskus (registrikood 80212704, aadress Tallinna tn 1a, Türi linn, 72212, Türi vald, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Türi Vallavalitsuse kultuuri- ja  avalike suhete spetsialist Katrin Soomets (Türi Vallavalitsuse 31.01.2006 korraldus nr 53).

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (registrikood 80165169, aadress Veski 4, Põltsamaa linn, 48106, Jõgeva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 22.02.2011 otsus nr 15.
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen (Türi Vallavalitsuse 29.03.2011 korraldus nr 179).

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414, aadress Pärnu tn 58, Paide linn, 72712, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Türi Halduse juhataja Enn Mäger (Türi Vallavalitsuse 31.01.2006 korraldus nr 53).

MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus (registrikood 80189141, aadress Tipu tn 17, Kõpu alevik, Kõpu vald, 71012, Viljandi maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.
Türi valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks on Laupa Põhikooli (mõisakooli) direktor Kaarel Aluoja (Türi Vallavalitsuse 31.01.2006 korraldus nr 53).

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu (registrikood 80235361, aadress Paide tn 6, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 51.
Türi valla nimel liikmeõigusi teostav isik on vallavanem Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldus nr 193).

MTÜ Paide-Türi Rahvajooks (registrikood 80235668, aadress Pärnu tn 3, Paide linn, 72711, Järva maakond)

Alus on Türi Vallavolikogu 26.04.06 otsus nr 99.
Türi valla nimel liikmeõigusi teostav isik on vallavanema Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 23.04.2013 korraldus nr 280).

MTÜ Eesti Eriolümpia (registrikood 80039022, aadress Sulaoja tee 1A, Otepää linn, 67405, Otepää vald, Valga maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 28.03.2007 otsus nr 41.
Türi valla nimel liikmeõigus teostav isik on Türi Päevakeskuse juhataja Kalle Nõmmik (Türi Vallavalitsuse 29.05.2007 korraldus nr 575).

MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit (registrikood 80013270, aadress Vabaduse pst 130, Tallinna linn, 10920, Harju maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 28.03.2007 otsus nr 42.
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Türi Muusikakooli direktor Silja Aavik (Türi Vallavalitsuse 02.05.2007 korraldus nr 459).

MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing (registrikood 80186059, Roosikrantsi 13, Tallinna linn, 10119, Harju maakond)
Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2012 otsus nr 7.
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Türi Kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe (Türi Vallavalitsuse 31.01.2012 korraldus nr 73).

TÜRI VALD ASUTAJALIIKMENA SIHTASUTUSES

SA Türi Raudteemuuseum (registrikood 90010965, aadress Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond).
Alus Türi Vallavolikogu 31.03.2010 otsus nr 27.
Nõukogus Türi valla esindaja Urmas Lükki (Türi Vallavalitsuse 05.02.2013 korraldus nr 92)
Türi Vallavolikogu 29.09.2016 otsus nr 65