Osalused

13.12.17
TÜRI VALD ÄRIÜHINGU AINUOSANIKUNA
OÜ  TÜRI LINNAVARA

(registrikood 10652436; aadress Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond)
Alus Türi Vallavolikogu 25.01.2006 otsus nr 38.

Õigusjärglus- Osaühing Väätsa Soojus, registrikood 10259466 Kooli 10, Väätsa alevik, Väätsa vald, Järva maakond, 72801 ühendatava ühinguna ühineb Osaühing Türi Linnavara 10652436 Kohtu 2, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72213 ühendava ühinguga 27.02.2017.a. sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemisotsus on vastu võetud 28.02.2017
Juhatuse liige:  Urve Meerits
Nõukogu koosseis: Türi valla esindajana Urmas Kupp, Peeter Lellsaar, Madis Vellama ja Enn Paas.
Nõukogu volitused algasid 1. aprillil 2017 ja kestavad 4 aastat.
Nõukogu koosseis kinnitatud Türi Vallavalitsuse 124.03.2017 korraldusega nr 89.
Põhikiri 

 
TÜRI VALD SIHTASUTUSTE AINUASUTAJANA
Türi Arengu Sihtasutus (registrikood 90003769; aadress Kohtu tn 2, Türi linn,  72213, Türi vald, Järva maakond;
e-post: tasa@tyri.ee; telefon ja faks: 387 9717)

Alus Türi Vallavolikogu  25.02.2010 otsus nr 10.
Juhatuse liige: Triin Pärna
Nõukogu koosseis:  Arnika Tegelmann (volitused kehtivad 7. novembrini 2020),  Jan Raudsepp (volitused kehtivad 7. novembrini 2020 ), Kristjan Männa (volitused kehtivad 7. novembrini 2020). Nõukogu koosseis on kinnitatud Türi Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr 383 ja 17.01.2017 nr 23.
Põhikiri

Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus (registrikood 90010456; aadress  Viljandi tn 13b, 72213, Türi linn, Türi vald, Järva maakond)

Alus Türi Vallavolikogu  29.06.2011 otsus nr 44.
Juhatuse liige: Kristina Gudinas
Nõukogu koosseis: Üllar Vahtramäe (volitused kehtivad kuni 22.10.2019), Urmas Kupp (volitused kehtivad kuni 22.10.2019), Sirle Võtti (volitused kehtivad kuni 09.04.2018).
Nõukogu koosseis kinnitatud ja muudetud Türi Vallavalitsuse 01.08.2011 korraldusega nr 463, 08.04.2014 korraldusega nr 234 ja 22.10.2015 korraldusega nr 657.
Põhikiri

TÜRI VALD AKTSIONÄRI VÕI OSANIKUNA ÄRIÜHINGUTES
AS Järvamaa Haigla (registrikood 10220275; aadress Tiigi tn 8, Paide linn, 72712, Järva maakond)

Türi vald omab 27,328% aktsiaseltsi aktisatest (1696 aktsiat). Üldkoosolekul Türi valla nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks on Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

AS Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Roovere küla, 72801, Väätsa vald, Järva maakond)

Türi vald omab 36,125% aktsiaseltsi aktisatest (4000 aktsiat). Üldkoosolekul Türi valla nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks on Urmas Kupp (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

TÜRI VALD LIIKMENA MITTETULUNDUSÜHINGUTES
MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum 

(registrikood 80100023; aadress Vabriku pst 11, 72211, Türi linn, Türi vald, Järva maakond; e-post rhmuuseum@rhmuuseum.ee)
Türi valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks on  Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ JÄRVAMAA ÜHISTRANSPORDI KESKUS (registrikood 80135725, aadress Jaama tn 15, Paide linn, 72718, Järva maakond)

Türi valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks on Üllar Vahtramäe (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Eesti Linnade Liit (registrikood 80185947; aadress Ahtri tn 8, 15078, Tallinn, Harju maakond)

Alus Türi Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 72.
Mittetulundusühingu üldkoosolekul esindavad Türi valda Türi valla esindajad Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo; Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann; Türi asevallavanem Elari Hiis; Türi Vallavolikogu liige Aili Avi. (Türi Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 73).

MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80196359, aadress Rüütli 25, Paide linn, 72713, Järva maakond).

Alus Türi Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 74
Mittetulundusühingu üldkoosolekul esindavad Türi valda Türi valla esindajad Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo;  Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann; Türi asevallavanem Elari Hiis; Türi Vallavolikogu liige Aili Avi.
(Türi Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 75).

MTÜ Türi Avatud Noortekeskus (registrikood 80212704, aadress Tallinna tn 1a, Türi linn, 72212, Türi vald, Järva maakond)

Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Jelena Plakk (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (registrikood 80165169, aadress Veski 4, Põltsamaa linn, 48106, Jõgeva maakond)

Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Sulo Särkinen (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414, aadress Pärnu tn 58, Paide linn, 72712, Järva maakond)

Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Urmas Kupp (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus (registrikood 80189141, aadress Tipu tn 17, Kõpu alevik, Kõpu vald, 71012, Viljandi maakond)

Türi valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks on Kaarel Aluoja (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu (registrikood 80235361, aadress Paide tn 6, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond)

Türi valla nimel liikmeõigusi teostav isik on Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Paide-Türi Rahvajooks (registrikood 80235668, aadress Pärnu tn 3, Paide linn, 72711, Järva maakond)

Türi valla nimel liikmeõigusi teostav isik on Triin Pärna (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Eesti Eriolümpia -pankrotis (registrikood 80039022, aadress Sulaoja tee 1A, Otepää linn, 67405, Otepää vald, Valga maakond)

Türi valla nimel liikmeõigus teostav isik on Kalle Nõmmik (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit (registrikood 80013270, aadress Vabaduse pst 130, Tallinna linn, 10920, Harju maakond)

Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Silja Aavik (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing (registrikood 80186059, Roosikrantsi 13, Tallinna linn, 10119, Harju maakond)
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Ülle Välimäe (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu (registrikood 80235740, aadress Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, Raplamaa)
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Elari Hiis (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Väätsa Maaparandusühistu (registrikood 8009674, aadress Pikk, 3 Väätsa alevik).
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Andrus Suurkivi (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

MTÜ Südamaa Vabavald (registrikood 80140235, asukoht Paide linn).
Türi valla nimel teostab liikmeõigusi Üllar Vahtramäe (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).

TÜRI VALD ASUTAJALIIKMENA SIHTASUTUSES

SA Türi Raudteemuuseum - likvideerimisel. (registrikood 90010965, aadress Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond).
Alus Türi Vallavolikogu 31.03.2010 otsus nr 27.
Türi valla nimel asutajaõigusi teostav isik on Üllar Vahtramäe (Türi Vallavalitsuse 05.11.2017 korraldus nr 232)
Türi Vallavolikogu 29.09.2016 otsus nr 65