vallavalitsus ametiasutusena

22.11.17

Türi Vallavalitsus kui ametiasutus on Türi valla asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

Ametiasutus teenindab asjaajamisel Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsust (täitevorganit).

Väätsa Vallavalitsus ja Käru Vallavalitsus tegutsevad ametiasutustena kuni 31.12.2017 senisel viisil ning teostavad avalikku võimu Türi valla haldusterritooriumil vastvalt endiste Väätsa ja Käru valla piirides. Seega saab 2017. aasta lõpuni pöörduda harjumuspäraselt kohaliku ametiasutuse poole.

Kõigi valla ametiasutuste juht on Türi vallavanem, kes korraldab ametiasutuste teenistust.