vallavalitsus ametiasutusena

17.08.15

Türi Vallavalitsus kui ametiasutus on Türi valla asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

Ametiasutus teenindab asjaajamisel Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsust (täitevorganit).

Ametiasutuse juht on Türi vallavanem, kes korraldab ametiasutuse teenistust.