Vallavolikogu

Türi Vallavolikogu on valimisõiguslike vallakodanike poolt valitud kõrgeim võimuorgan vallas.

Türi Vallavolikogu on 23-liikmeline.
Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu viimasel neljapäeval.


Vallavolikogu esimees: ANDRUS EENSOO Andrus.Eensoo@tyri.ee

Vallavolikogu aseesimees: RAIVO PINK Raivo.Pink@tyri.ee

Türi Vallavolikogu koosseisud alates 2005. a (koosseisud Türi linna, Türi valla , Oisu valla ja Kabala valla ühinemisest):

Türi Vallavolikogu I koosseis 2005-2009

Türi Vallavolikogu II koosseis 2009-2013