Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Lembit Leinjärv

28. septembril 2011 nimetati Lembit Leinjärv Türi valla aukodanikuks. Talle anti Türi valla vapimärk nr 5 koos aukodaniku tunnistusega.
Lembit Leinjärv on Eesti Sõjameeste Järva Ühingu asutajaliige, selle juhatuse esimees ning Memento Järvamaa ühenduse esimees. Kogukond tunneb Lembit Leinjärve kui väärikat kodanikku, kes väsimatult seisab isamaaliste aadete eest. Tema tegevus on aidanud kaasa represseeritute mälestuste kogumisele ja  jäädvustamisele. L. Leinjärve on mitmeid kordi valitud Türi linna ja valla volikokku, kus ta on juhtinud revisjonikomisjoni ja osalenud majanduskomisjoni töös. Tema ehitusinseneri kogemustele toetudes on aastate jooksul valminud mitmed meid ümbritsevad hooned.