Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Tähve Milt

Türi vallale osutatud teenete eest on Türi Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 68
andnud Teile Türi valla aukodaniku nimetuse koos Türi valla vapimärgiga nr 10.
Ta on olnud Türi Linnavalitsuse majandusnõunik, Türi linnapea, Järva Maavalitsuses rahandusosakonna juhataja, maavanema kohusetäitja ja Türi vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja. Milt on olnud pikka aega ka  ühe Eesti suurema valla, Viimsi valla finantsjuht ja vallavalitsuse liige. Tähve Mildi õiged otsused ja hea nõu on aidanud lahendada keerukaid olukordi ning Türi rahaasjad on tema analüüsiva ja aruka pilgu all olnud peaaegu kogu aeg. Praegu on ta Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni liige.
Toonase linnapeana on Tähve Milt Kevadpealinna mõtte algataja, kuna arvas, et Türi võib päästa vaid ilu, pidades silmas meie kuulsaid lillelaatu, siinseid kauneid koduaedu ja parke. Samuti oli ta üks MTÜ Türi Spordiklubide Liidu loomise eestvedajaid. Milt on ka üks Türi valla loojatest, kuna ta kutsus esmakordselt kokku Lõuna-Järvamaa omavalitsusjuhid ning sellest sai alguse rahumeelne ja kõiki osapooli arvestav liitumisprotsess.

Tähve Milt on olnud väga pikka aega vabariigi tasandil kohalike omavalitsuste finantsjuhtide koolitaja ning on osalenud mitmete rahandusvaldkonna juhendmaterjalide koostamisel.