Abistava ettevõtja ankeet

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Pärast nupule SAADA klikkimist saadetakse ankeet Türi vallavalitsuse meilile. Taotluse saatmisest annab teada märge "Vorm on saadetud"

Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.