Ehitus- ja planeeringuvaldkond

« Tagasi

Lammutustoetus

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada isikul, kellele kuulub Türi valla haldusterritooriumil asuv hoone ning kelle suhtes keehtivad korraga alljärgnevad tingimused:

  1. riikliku järelevalve käigus on isikule hoone õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavusse viimiseks tehtud ettekirjutus;
  2. isikul on tahe hoone, mille suhtes on kehtiv ettekirjutus, täielikult lammutada;
  3. isik tõendab, et sotsiaalmajanduslikust olukorrast lähtuvalt ei ole ta võimeline hoonet lammutama ilma kõrvalise finantsabita.

Lammutustoetust võib maksta järgmiste tegevustega seotud kulude katmiseks:

  1. hoone lammutamise projekteerimisega seotud kulu;
  2. hoone lammutamise kulu.

Lammutustoetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus.
Taotlusele lisatakse:

  1. riikliku järelevalve käigust tehtud kehtiv ettekirjutus hoone õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise kohta;
  2. selgitus taotleja sotsiaalmajandusliku olukorra kohta koos põhjendustega, miks isik ei ole võimeline ilma täiendava abita hoonet lammutama;
  3. lammutamiseks vajalike tööde, sh lammutusprojekti tegemiseks võetud hinnapakkumised. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks. Kui hoone lammutamistöö teeb hoone omanik, lisatakse taotlusele tööde nimekiri ja hinnakalkulatsioon, mille hulka ei arvestata omaniku enda tehtud töö hinda.

Lammutusega seotud tööde finantseerimiseks peab hoone omanik esitama vormikohase lammutustoetuse kasutamise aruande.

Lammutustoetuse taotlemise avaldus (.rtf),  (.pdf),   (e-VORM, nõuab digiallkirjastamist)

Lammutustoetuse kasutamise aruanne (.xls),  (.pdf) 

Alus: Lammutustoetuse andmise tingimused ja kord

 

Info:
Kalev Pagarand
ehitusspetsialist 
5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee
(II korrus)