Valdkonna UUDISED

« Tagasi

Loomade tervise ja heaolu üle teostab järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet

Lemmik- ja põllumajandusloomade üle teostab kontrolle Põllumajandus- ja Toiduamet. Kui looma terviseseisund seda nõuab või looma elu on ohus, on ametil õigus loomapidajalt looma nõuetekohase pidamise kohustus üle võtta ja vajadusel korraldada looma võõrandamine.

Kui keegi märkab, et looma heaolu pole tagatud, siis tuleb sellest ametit teavitada. Vihjeid saab ametile esitada e-posti teel vihje@pta.agri.ee. „Hea meel on tõdeda, et eestlased märkavad abi vajavaid või hädas olevaid loomi. Kindlasti tuleks ametit teavitada, kui loomale ei tagata piisavas koguses toitu ja joogivett, sh kui loom on silmnähtavalt haige ning vajab kiiremas korras ravi," selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda.

Et viimasel ajal on esinenud juhtumeid, kus tähelepanelikud kodanikud helistavad looma väärkohtlemise märkamiste korral Türi vallavalitsuse ametnikele, juhib valla  korrakaitseametnik Pille Reinsalu tähelepanu, et kohaliku omavalitsuse kohustus on tegeleda hulkuvate loomadega. „Türi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri ütleb selgelt, et loomapidaja (koerad, kassid) on isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kellel on tegelik võim looma üle. Probleemide tekkimisel tuleb sellest esmalt suhelda ikka loomaomanikuga ja kui see ei aita, siis saata teade abivajavast loomast Põllumajandus- ja Toiduametile e-posti teel vihje@pta.agri.ee," täpsustas ta.

Teavet hulkuvate koerte ja kasside kohta edastada korrakaitseametnikule e-posti aadressil Pille.Reinsalu@tyri.ee või vallavalitsus@tyri.ee või tavapostiga aadressil Hariduse tn 3, Türi linn, Türi vald, 72213.

Samal teemal pikemalt Põllumajanduse- ja Toiduameti kodulehel Loomade tervise ja heaolu üle teostab Eestis järelevalvet Põllumajandus-ja Toiduamet.

 

Teate toimetas

Silvi Lukjanov
avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
avalikud.suhted@tyri.ee