Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalitsustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.
Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis www. eesti.ee või vallavalitsuses (Kohtu tänav 2, Türi linn).

Info:
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
Katrin.Keevend@tyri.ee
384 8204

 

KODU SOETAMISE TOETUS

« Tagasi

Elukoha registreerimine

Alaliselt teise elukohta elama asumise korral esitab isik rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadressi 14 päeva jooksul alaliselt teise elukoha elama asumisest arvates.
  • Elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse esitab isik kirjalikult elukohateate elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele.

Elukohateadet on võimalik esitada uue elukoha aadressi järgsele vallavalitsusele- Türi vallavalitsusele:

  • kohale minnes- teabe- ja andmehaldur Katrin Keevend (Kohtu tn 2, I korrus, kabinet 102);
  • saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest - Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond ;
  • saates digitaalse allkirjaga e-posti teel- vallavalitsus@tyri.ee;
  • kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas Eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.
Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (näit üürilepingust) või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis www. eesti.ee või vallavalitsuses (Kohtu tänav 2, Türi linn).

Elukohatoimingute selgitus ja täidetavad VORMID - siseministeeriumi kodulehelt

 

INFO: 
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
384 8204
Katrin.Keevend@tyri.ee