Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalitsustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.
Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis www. eesti.ee või vallavalitsuses (Kohtu tänav 2, Türi linn).

Info:
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
Katrin.Keevend@tyri.ee
384 8204

 

KODU SOETAMISE TOETUS

« Tagasi

Rahvastikuregistri väljavõte

Rahvastikuregistrisse kantud andmetele on juurdepääsuõigus  täisealisel isikul tema ja tema alaealiste laste, eestkostetavate ja tema surnud abikaasa kohta.

Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

AVALDUS elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

INFO: 
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
384 8204