Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalitsustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.
Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis www. eesti.ee või vallavalitsuses (Kohtu tänav 2, Türi linn).

Info:
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
Katrin.Keevend@tyri.ee
384 8204

 

KODU SOETAMISE TOETUS

« Tagasi

Sünni registreerimine

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele. Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates asutusse isiklikult kohale tulles.
Kui lapse isa teab, et ta sünni ajal ei ole Eestis või tal ei ole võimalik sel ajal sünni registreerimise avaldust või isaduse omaksvõtu avaldust esitada, võib ta esitada vastava tahteavalduse ka enne lapse sündi. Sellisel juhul peab isa andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas.
Teabevärava eesti.ee kaudu või digitaalallkirjaga kinnitatult võivad lapse sünni registreerimise avalduse esitada omavahel abielus olevad vanemad juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed rahvastikuregistrile edastanud.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

  • sünni registreerimise avaldus (saab täita koha peal)
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni 7 tööpäeva jooksul sünni registeerimise avalduse saamise päevast alates.
Sünni registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajatele soovi korral tasuta sünnitõend.

Vaata- sünnitoetus

Info:
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
384 8204
 
Vaata siseministeeriumi kodulehelt perekonnaseisutoimingud