Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta 2016. a on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Türi vallavalitsuse ajutine komisjon

Toetuse saajad

 

Info:

Janelle Leenurm
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee