Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Alfons Jakobson

Türi vallale osutatud teenete eest on Türi Vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 46 antud Türi valla aukodaniku nimetus koos Türi valla vapimärgiga nr 2.

Kapten Alfons Jakobson on üks Kaitseliidu taasloojatest Järvamaal, Kaitseliidu liige alates 1990. aastast ja Kaitseliidu taasloomise järgselt esimene Järva maleva staabiülem.

Eriaegadel on kapten Jakobson juhtinud Kaitseliidu Türi rühma ja Kaitseliidu Türi II rühma tegevust. Ta on kuulunud Kaitseliidu Türi üksikkompanii juhatusse, olles aktiivne kaasarääkija üksikkompanii tegevustes.

Tema eestvedamisel alustati Kaitseliidu Türi malevakonna lipu taastamist, mille taasõnnistamine toimus 2017.aastal. Kapten Jakobsoni auväärt ülesanne oli lugeda ette lipudiplom.

Alfonsi on ära teinud suure töö, jäädvustades Kaitseliidu Järva maleva ja Türi kaitseliitlaste tegevusi. Ta on käinud arhiivides ning kogunud kild-killu haaval kokku malevat ja Türi kaitseliitlasi puudutavat materjali ja talletanud selliselt olulise osa Järva Maleva ja Türi üksikkompanii ajaloost.

Lisaks Kaitseliidu tegevusele on Alfons Jakobson juhtinud Eesti taasiseseisvumise eelsel ja murrangulistel aegadel Türi Eesti Kodanike Komiteed, kuulus Eesti Muinsuskaitse seltsi asutajate hulka Järvamaal, kuuludes ka juhatusse. Samuti kuulus ta ERSP ridadesse ja aitas kaasa selle tegevusele Järvamaal.

Kapten Alfons Jakobson on andnud olulise panuse Türil ja Järvamaal riigikaitse arendamisse, isamaalikku kasvatusse, sealhulgas Eesti represseeritute, vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuste jäädvustamisse.