Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Kalju Tamm

26. septembril 2012 nimetati Kalju Tamm Türi valla aukodanikuks. Talle anti Türi valla vapimärk nr 6 koos aukodaniku tunnistusega.
Kalju Tamm alustas tööd koolmeistrina 1944. aastal.  Ta on õpetanud keemiat, bioloogiat, geograafiat, muusikat, olnud õppekatseaia juhataja, dirigent ja ringijuht.
1971. aastal algas tema töö Türi keskkooli direktori asetäitja ja keemia õpetajana. Sellest ajast alates on ta pühendunud Türi ja ümbruskonna hariduselu edendamisele. Muljetavaldav on olnud tema töö noorte ühiskonnateadlikkuse kasvatamisel ja tervislike eluviiside propageerimisel.
Ta on juhtinud Järvamaa karskusseltsi, Eesti Heade Templerite Organisatsiooni Järvamaa piirkonda ja selle Noorte Demokraatia Kooli. Ta kuulub Eesti loodusuurijate seltsi, Eesti looduskaitse seltsi ning on korraldanud nende kohalike üksuste tööd. Ta on Eesti sõjameeste Järva ühingu liige. Kalju Tamm osales aktiivselt Türi linna Eakate Ümarlaua töös. Siiani osaleb ta aktiivselt aruteludes, mis puudutavad koduvalla elu, hariduskorraldust, looduskaitset ja karskeid eluviise.