Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Maili Roosme

Türi vallale osutatud teenete eest on Türi Vallavolikogu 28.09.2017 otsusega nr 54 andnud Teile Türi valla aukodaniku nimetuse koos Türi valla vapimärgiga nr 11.

Maili Roosme on olnud osa Türi valla hariduselust aastaid. Türi Majandusgümnaasiumis töötas Maili huvijuhi, saksa keele õpetaja ning õppealajuhatajana. Türi Ühisgümnaasiumi loomisest alates on ta olnud kooli õppealajuhataja ja täitnud osaliselt ka kooli direktori ülesandeid direktori kohusetäitjana. Ta oli ka Türi vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni liige.

Mailil on erakordne oskus näha igas inimeses isiksust ja liita nii õpilased kui kolleegid märkamatult ühte sammu astuvaks ja koos toimivaks meeskonnaks. Ta on paljude ettevõtmiste algataja, tema eestvedamisel on valminud mitmed projektid ja head suhted Saksamaa Aurichi kooliga. Õppealajuhatajana on ta tunnustatud kolleegide seas nii oma vallas kui maakonnas. Uuendusmeelsus, ettevõtlik eluhoiak, põhjalikkus ja orienteeritus uutele ideedele on märksõnad, mis Mailit iseloomustavad.  Türi ühisgümnaasiumi meeskond on kokkuhoidev, kuna Mailil jätkub tähelepanu kõigile ja kõigele. M. Roosme on hinnatud kolleegide, õpilaste, lastevanemate ja vilistlaste seas.

Kandidaadi esitas tunnustamiseks Türi ühisgümnaasiumi hoolekogu.