Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Teet Hanschmidt

Teet Hanschmidt

Türi vallale osutatud teenete eest on Türi Vallavolikogu 24. septembri 2015 otsusega nr 49 andnud Teet Hanschmidtile Türi valla aukodaniku nimetuse ja Türi valla vapimärgi nr 9.

Teet Hanschmidt on sündinud 22. veebruaril 1950. aastal. 1974. aastal lõpetas ta kiitusega Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ja 1999. aastal Usuteaduste Instituudi. Ta töötas näitlejana Draamateatris ja näitleja ning lavastajana Rakvere teatris. 1990. aastast on ta Türi Püha Martini koguduse õpetaja. 1993. aastast täitis Hanschmidt Järva praostkonna praosti kohusetäitja ülesandeid ning alates 2000. aastast on ta Järva praostkonna praost.
Nii nagu Teet Hanschmidt on mitmele põlvkonnale armastatud näitleja, on ta praegu Türi kogudusele austatud õpetaja, toetaja ja abistaja. Teet Hanscmidt on lugupeetud kogukonnaliige ka väljaspool kirikuringkondi. Õpetaja Hanschmidti initsiatiivil on toimunud Türi kirikuhoone laiaulatuslik ennistustöö. Tema heatahtlikul suunamisel on Türi kirikust saanud piirkonna pärl, millest on kujunenud ka hinnatud kontserdipaik.

Teet Hanschmidt kuulub viiendat koosseisu Türi linna- ja vallavolikokku ning juhib sotsiaalkomisjoni tööd. Teet on juba 15 aastat Kaitseliidu Türi üksikkompanii tegevliige ja täidab ka Järva Maleva kaplani ülesandeid.