Kaasav eelarve 2019

30.01.20

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Ülekaaluka häälteenamuse ehk 262 häält sai projekt „Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine". 

Häälte poolest tuli teisele kohale projekt „Madalseiklusrada Laupa mõisaparki", millega sooviti Laupa mõisaparki paigaldada kümnest elemendist koosnev madalseiklusrada. Selle projekti hinnanguline maksumus on 15 000 eurot, mille kohta kavandeid läbi vaadanud komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku, et pärast Käru projekti hanke läbiviimist ja lõpliku summa selgumist võiks kaaluda ka Laupa mõisapargi madalseiklusraja projekti teostamist.

Türi valla kaasava eelarve projektide pingerida oli järgmine:

*Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine – 262 häält

*Madalseiklusrada Laupa mõisaparki – 184 häält

*Kabala staadioni ja palliplatsi katete uuendamine – 183 häält

*Taikse seltsimaja kaasajastamine ja sisustamine – 70 häält

*Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine – 69 häält

*Madalseiklusrada Türile Lokuta parki – 55 häält

*Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks – 42 häält

*Väätsa Tervisekompleksi väikse saali põrand – 37 häält

*Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus – 34 häält

 

*Anna konnale teed ehk aita rahada Türi kogukonnamaja (Konn) juurde vajalikud sissesõiduteed ja parklad – 32 häält

 

10. parima ettepaneku tutvustus (pealkirjale klikates saad lugeda iga ettepaneku kohta põhjalikumalt):

« Tagasi

Kabala staadioni ja palliplatsi katete uuendamine - 16 000 eurot

KABALA STAADIONI JA PALLIPLATSI KATETE UUENDAMINE (PARENDAMINE)

3. Juba 30 aastat on väikeses Kabala külas, juunikuu eelviimasel laupäeval, toimunud Kabala  küla ja naabrite spordipäev. Sellel päeval tulevad kokku nii endised ja praegused ja ka naaberkülade inimesed, et koos sportida. Spordivõistlused on mõeldud nii lastele kui ka vanematele inimestele. Hommikul alustame kergejõustikuga ja lõunast algab võrkpalli võistlus.

Traditsioonilseks võistluseks on erinevate pikkustega jooksud, kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge ja naiste ja meeste võrkpall.

Parimaid autasustatakse medali ja diplomiga.Ka meie küla eelmises arengukavas on planeeritud pidev spordiväljakute uuendamine ja ka see, et täiustada sportimisvõimalusi, et  parandada elanikkonna liikumisharrastusi ning –harjumusi.

Hetkel olev rada ei ole turvaline, puu juured teevad raja ebatasaseks ja ohtlikuks. Raja senine kate on olematu. Sarnane olukord on ka võrkpalli platsil.

4. Idee on alustada rajatiste uuendamisega esimesel võimalusel ja kindlasti on see 12 kuu jooksul teostatav.

5.  Kasusaajateks on kõik Kabala küla endised ja praegused elanikud, naaberkülad, Retla-Kabala Kooli lapsed, õpilased.

6.   16 000.-

  • Oleva muld pealispinna planeerimine ja tihendamine sh üksikute puujuurte eemaldamine ja samblakihi eemaldus
  • Graniitsõelmete (punakas) paigaldus, planeerimine ja tihendamine h=5
  • Pingid palliplatsi juurde
  • transport