Kaasav eelarve 2019

30.01.20

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Ülekaaluka häälteenamuse ehk 262 häält sai projekt „Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine". 

Häälte poolest tuli teisele kohale projekt „Madalseiklusrada Laupa mõisaparki", millega sooviti Laupa mõisaparki paigaldada kümnest elemendist koosnev madalseiklusrada. Selle projekti hinnanguline maksumus on 15 000 eurot, mille kohta kavandeid läbi vaadanud komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku, et pärast Käru projekti hanke läbiviimist ja lõpliku summa selgumist võiks kaaluda ka Laupa mõisapargi madalseiklusraja projekti teostamist.

Türi valla kaasava eelarve projektide pingerida oli järgmine:

*Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine – 262 häält

*Madalseiklusrada Laupa mõisaparki – 184 häält

*Kabala staadioni ja palliplatsi katete uuendamine – 183 häält

*Taikse seltsimaja kaasajastamine ja sisustamine – 70 häält

*Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine – 69 häält

*Madalseiklusrada Türile Lokuta parki – 55 häält

*Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks – 42 häält

*Väätsa Tervisekompleksi väikse saali põrand – 37 häält

*Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus – 34 häält

 

*Anna konnale teed ehk aita rahada Türi kogukonnamaja (Konn) juurde vajalikud sissesõiduteed ja parklad – 32 häält

 

10. parima ettepaneku tutvustus (pealkirjale klikates saad lugeda iga ettepaneku kohta põhjalikumalt):

« Tagasi

Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine- 16 000 eurot

Projekti nimetus:

Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine.

Projekti eesmärk:

Eesmärgiks on parendada terviseraja mänguväljaku olukorda ja luua rohkem võimalusi treenimise mitmekesistamiseks ja ajaliste piiranguteta sportimiseks kõigile huvilistele. Rajataval mängu- ja spordiplatsil jätkuks arendavat tegevust nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Jõudu ja osavust arendavate spordiseadmete paigutus peaks võimaldama emal-isal või vanemal õel-vennal jälgida nooremate laste tegevust ja samal ajal end veidi liigutada, võimaluse korral saaks viia läbi treeninguid ja kehalise kasvatuse tunde.

Projektiga elluviidavad tegevused:

1) Remontida korralikumad seadmed ning eemaldada amortiseerunud treeningseadmed (lisaks ära mädanenud pingi asemele uue pingi paigaldamine).

2) Ehitada väikelastele kompaktne liuvälja-turnimisseina komplekt. Praegusel juhul väikelastele puudub tervisrajal inventar (olemas on ainult liivakast, mittetöötav karussell ning mõned kiiged). Käru alevikus on väikelaste mänguväljak ainult lasteaia juures, mujal väikestele lastele mõeldud mänguväljakut ei ole. Terviserajal on hetkel karussell liiva peal, sinna vahele läheb pidevalt liiva ning tihtipeale see ei tööta. Mõistlik on karusselli alla panna kummimatid või multš, mis takistaks liivaterade sattumist atraktsioonide liikuvate osade vahele.

3) Paigaldada tänavatreeningu spordivahendite komplekt, millel saab teha erinevaid jõuharjutusi üldfüüsise parandamiseks - lõuatõsteid, keha üles tõmbeid-lükkeid jne (seejuures kõik harjutused põhinevad oma keharaskusega treenimisel).

4) Paigaldada välitingimustesse sobiv lauatenniselaud.

5) Paigaldada välitingimustesse sobivad parkuurimiseks vajalikud seadmed (elemendid paigaldatakse Käru Pritsimaja taha). Noored koostöös parkuuritreeneriga ehitaksid vajalikud seadmed ise. Türi Valla Noortekogu otsis ka ettepanekuid kaasavasse eelarvesse ning noored väljapoolt Käru leidsid, et Kärru sobiks parkuuriraja ehitamine. Seepeale uuriti kogukonnalt ning selguski, et ka kogukond planeerib vastava raja ehituse ülesseadmist kaasava eelarve konkursile.

Parkuur on sportlik harrastus, mis seisneb võimalikult otseses, sujuvas ja kiires liikumises (hüpped, ronimine jm) mistahes maastikul erinevaid takistusi ületades. Käru Põhikoolis hakkasid parkuuri treeningud toimuma 2016 aasta sügisest. Loodud sai kaks noorte gruppi (7- 11a ja 12 - 16 a), kummaski grupis ligikaudu 10 liiget. Gruppide täituvus on väga hea, nooremas grupis käib umbes 12 noort ja vanemas grupis 15 inimest.

Praegusel juhul on soetatud parkuuri harrastamiseks vajalikud seadmed tubastesse tingimustesse ning võimalik oma oskusi harjutada vaid trennis. Käru Põhikooli 8. kl õpilased kirjutasid 2016 a loovtöö parkuurist ning ehitasid piltide järgi kaks pukki, mille peal erinevaid harjutusi sooritatakse. Vajalik atribuutika pannakse üles vaid treeningutes ning muul ajal puudub võimalus harjutamiseks. Puuduvad võimalused välitingimustes parkuuriga tegelemiseks. Muidugi saab igapäevakeskkonnas parkuurimist harjutada, kuid turvalisem on seda teha spetsiaalselt valmistatud rajal.

Noored on avaldanud soovi ilusamate ilmadega treeninguid õues läbi viia ning Eesti Parkouri asutajaliige, Käru õpilaste treener Märt Madison on seda ka teinud, kuid treeningud oleksid tõhusamad ja turvalisemad, kui harjutusi saaks läbi viia vastaval harjutusalal. Käru noored on paaril korral käinud Albus (Järvamaa), kus treener Märdil on enda ehitatud harjutusala ning noortele meeldis seal väga. Iseehitatud harjutusväljak on kindlasti noorte poolt rohkem hoitud ning selle ehitamine arendab laste käelist tegvust ja osavust. Türi Noortekogu toetab Käru noortele parkuuriraja ehitamist ning on rahastuse korral valmis appi tulema seda koos Käru noorte ja eriala spetsialistiga kujundama ning ehitama. Pärast parkuurelementide valmimist on noortekeskusel plaanis korraldada graffiti-töötuba.

Sihtrühm: Lapsed, noored, tervisesportlased jt terviseraja kasutajad.

Hind: orienteeruv projekti maksumus kokku ca 16 000 eurot, mis jaguneb:

1) Mängulinnak, välitreeningkomplekt ning pargipink koos paigalduse kogumaksumusega 11 269,08 eurot. (Lisana on juures hinnapakkumine OÜ-lt Tiptiptap.)

2) Parkuurielementide valmistamiseks erinevad ehitusmaterjalid - hind 2500 eurot (filmivineer, present, poroloon)

3) Lauatenniselaud Cornilleau Park hind 2000 eurot (lisandub paigalduskulu) www.pingpong.ee  

Võimalik on kombineerida erineva hinnaga mudeleid ning täiendada terviseraja inventari etappidena.