Kaasav eelarve 2019

30.01.20

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Ülekaaluka häälteenamuse ehk 262 häält sai projekt „Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine". 

Häälte poolest tuli teisele kohale projekt „Madalseiklusrada Laupa mõisaparki", millega sooviti Laupa mõisaparki paigaldada kümnest elemendist koosnev madalseiklusrada. Selle projekti hinnanguline maksumus on 15 000 eurot, mille kohta kavandeid läbi vaadanud komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku, et pärast Käru projekti hanke läbiviimist ja lõpliku summa selgumist võiks kaaluda ka Laupa mõisapargi madalseiklusraja projekti teostamist.

Türi valla kaasava eelarve projektide pingerida oli järgmine:

*Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine – 262 häält

*Madalseiklusrada Laupa mõisaparki – 184 häält

*Kabala staadioni ja palliplatsi katete uuendamine – 183 häält

*Taikse seltsimaja kaasajastamine ja sisustamine – 70 häält

*Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine – 69 häält

*Madalseiklusrada Türile Lokuta parki – 55 häält

*Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks – 42 häält

*Väätsa Tervisekompleksi väikse saali põrand – 37 häält

*Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus – 34 häält

 

*Anna konnale teed ehk aita rahada Türi kogukonnamaja (Konn) juurde vajalikud sissesõiduteed ja parklad – 32 häält

 

10. parima ettepaneku tutvustus (pealkirjale klikates saad lugeda iga ettepaneku kohta põhjalikumalt):

« Tagasi

Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus - 10 000 eurot

2. Ettepaneku nimetus: Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus.

3. Ettepaneku eesmärk ja olulisus.

Kõltsi suvilarajoonist on kujunenud välja alaliste asukatega küllaltki suur kogukond.  Käsitletud probleem puudutab ca 15 perekonda aastaringselt ja sellele lisandub veel ca 30 perekonda suvekuudel. See on Türi valla mõistes märkimisväärne asuala. Oleks vaja paigaldada suvilarajooni ristmikele viidad, kust leida üht või teist adressaati (näit. Kõltsi vkt 1-17, Ojaääre vkt 1-7, Ojaääre vkt 8-14, Arulaane talu, Jõekese vkt 1-20). Et sügisel- talvel end mugavamalt ja turvalisemalt tunda, oleks ilmtingimata vajalik ka juurdepääsutee kohendamisele lisaks paigaldada mõnedki tänavavalgustuse punktid. Pean silmas esialgu paigaldada  peamise juurdepääsuteele (alates Kõltsi  vkt sissesõidust  kuni Jõekese vkt sissesõiduni) umbes 6 valgustit, millised annaksid mingil määral aimu inimeste elamiskoha olemasolust nimetatud piirkonnas ja aitaks orienteeruda ka neil, kes harva sattuvad hilistel tundidel sellesse asumisse. Selle probleemi lahendamisel on ka oluline kohaliku kogukonnale tuntav tugi vallavalitsuse poolt.

4. Selle töö teostamise kõige suurem probleem on hea tahtmine ja soov midagi korda saata. Selle töö teostamine on praegusel ajal mõne  päeva töö. Kasutada saab olemasolevaid elektriliini poste, vaja oleks paigaldada ka mõni uus post.

5. Selle probleemi lahendamisega saaksid otseselt  kasu need inimesed, kes on sidunud end kõnesoleva piirkonnaga ja ka need inimesed, kes esmakordselt otsivad oma tuttavaid-sugulasi aadressi järgi seda veel eriti õhtuhämaruses.

6. Selle ettevõtmise eelarveline maksumus  jääb kindlasti alla 10 000 euro. See sõltub ettevõttest, kes seda tööd teeks ja muidugi ka Eesti Energia-st (teadaolevalt liitumistasu  936 eurot koos käibemaksuga).

7. Selle ettepaneku tegemiseks andis positiivse tõuke hetkel alustatud meie juurdepääsutee korrastamine. Loomulikult oleks vaja võtta arutluse alla ja ka lähiaja plaani meie tee alaliselt tolmuvabaks muutmine.  See annaks kindlasti nimetatud piirkonna uutele  ja noorematele elanikele motivatsiooni siduda oma edasine eluolu selle piirkonnaga.