Kaasav eelarve 2019

30.01.20

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Ülekaaluka häälteenamuse ehk 262 häält sai projekt „Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine". 

Häälte poolest tuli teisele kohale projekt „Madalseiklusrada Laupa mõisaparki", millega sooviti Laupa mõisaparki paigaldada kümnest elemendist koosnev madalseiklusrada. Selle projekti hinnanguline maksumus on 15 000 eurot, mille kohta kavandeid läbi vaadanud komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku, et pärast Käru projekti hanke läbiviimist ja lõpliku summa selgumist võiks kaaluda ka Laupa mõisapargi madalseiklusraja projekti teostamist.

Türi valla kaasava eelarve projektide pingerida oli järgmine:

*Käru terviseraja mängu- ja spordiväljaku rekonstrueerimine ja täiendamine – 262 häält

*Madalseiklusrada Laupa mõisaparki – 184 häält

*Kabala staadioni ja palliplatsi katete uuendamine – 183 häält

*Taikse seltsimaja kaasajastamine ja sisustamine – 70 häält

*Koerte mängu-, treening- ja jalutusväljaku rajamine – 69 häält

*Madalseiklusrada Türile Lokuta parki – 55 häält

*Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks – 42 häält

*Väätsa Tervisekompleksi väikse saali põrand – 37 häält

*Kõltsi elurajooni teavitusviitade ja välisvalgustuse väljaehitus – 34 häält

 

*Anna konnale teed ehk aita rahada Türi kogukonnamaja (Konn) juurde vajalikud sissesõiduteed ja parklad – 32 häält

 

10. parima ettepaneku tutvustus (pealkirjale klikates saad lugeda iga ettepaneku kohta põhjalikumalt):

« Tagasi

Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks- 15 000 eurot

Ettepanek: Türi linn ja vald jalgrattasõbralikuks – kujundame Türi valla jaoks erilised jalgrattahoidjad ning kujundame seeläbi sportlikumat ja keskkonnasõbralikumat mõtteviisi - liigume rattaga. Parkides, asutuste ja poodide, külamajade jm juures võiks eriliselt silma paista Türi valla sümboolikaga rattahoidjad. Eriti tore oleks, kui need oleks nt kollast, punast, rohelist (või musta) värvi ja disainitud külgedelt ka pooliku rattarõnga kujulisena, mille keskel Türi valla sümboolika (õun) või isegi tekstiplaat: TÜRI, KÄRU, KABALA. Metallhoidjaid võiks olla nt 4 kuni 10kohalised (et mahuks väikepoodide ette ja ka koolide juurde vms). MUREKOHT? Rattaga liiguvad eelkõige noored ja vanemaealised, tähtis on võimalus oma ratas turvaliselt parkida ja kinni panna, kui käia poes või koolis. Hetkel ei ole piisavalt rattaparklaid aktiivsetes kohtades. MIDA TEEME? Ideaalis võiks teha rohkem rattahoidlaid just kesklinna piirkonda ja koolide juurde. Aga ka: kultuurimajad, poed, tervisekeskus, ärid ja ettevõtted. Kui suudame disainida kenad rattahoidjad, soovivad ka ehk ettevõtjad enda äride ette tellida just nn Türi valla rattahoidjad. Koos tellides on soodsam. Kui ideekavand ja tööjoonis saab valmis, on tõenäoline teostada tööd nt 2019. aasta suveks. Eelarve: 15 500 Tööjoonised ja disaini projekt: u 500 eurot 20-40 rattahoidjat summas 15 000. Sõltub konkreetsest tegijast ja disaini raskusest. Pigem ei peaks kasutama nn poes-valmis-tooteid, sest ilus ja eriline rattahoidja reklaamib ka meie kodukohta. Näitab, mis on meile oluline ja kuidas me asju teeme.
Türi vald on roheline vald!