Keskkonnavaldkond

« Tagasi

Üksikpuu raiumise loa taotlus

Üksikpuu raiumise loa taotlus

 

Kohaldatakse:

  • üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra  suurusest. Üksikpuu kehtestatud määruse tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt    mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa  metsaseaduse tähenduses.


Ei kohaldata järgmistel juhtudel:

  • kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus-  või kaeveloas;
  • tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel;
  • täielikult kuivanud puu raiumisel.


Raieloa taotlemiseks tuleb esitada Türi Vallavalitsusele kirjalik taotlus.

RAIELOA taotlemise vorm, sh juriidiline isik (.rtf), ainult füüsiline isik (e-VORM, nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord