Aasta küla

Konkursi „Aasta küla" korraldamise eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada ja ergutada aktiivse kogukonnaga külasid. Konkursiga selgitatakse välja jooksval aastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, mille elanikud on väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Nimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut, omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ja oma küla tutvustamisel.
Ettepaneku
id nimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused. Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Konkursi võitja otsustatakse hiljemalt iga aasta 15. detsembriks. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta Küla" nimetus, lisaks tunnustatakse teda rahalise preemiaga ning üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus. Tiitli ning rändauhinna üleandmise aja ja koha saab valida võitja küla
.

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

 

 

« Tagasi

Aasta küla 2018 - VÄÄTSA alevik

Türi Vallavalitsus tunnistas 05. veebruari 2019 korraldusega nr 47  konkursi „Aasta küla 2018" võitjaks Väätsa aleviku.

Väätsa ja selle ümbruse inimesed on kokkuhoidvad ja koostegevad. Viimaste aastate tuntumatest koostegemistest saab ära tuua traditsiooniks kujunenud „Lumememmede paraadi". Kolm korda on toimunud ka „Kortermajade Festival" kus peamised korraldajad ongi kortermajades elavad inimesed, kes tõestavad, et kortermajas elamine võib ka huvitav olla. Väätsa inimeste eestvedamisel ehitati Väätsa rabasse 1,7 km laudteed. Väätsa jaoks on traditsiooniks ka iga- aastane Teeme Ära, kui ühiselt otsustatakse, milliseid heakorra või ehitustöid tehakse (tavaliselt valitakse 3-4 tegevust). Väätsal tegutseb eakate selts Ristikhein, mis on Järvamaa üks aktiivsemaid omataoliseid ühendusi.Kohaliku ettevõtja eestvedamisel valmistatakse ette Väätsa jäärada, mis on tehniliselt väga hea ning võistlused on populaarsed. Meil toimuvad paljud spordisündmused, kuna piirkonna peamised spordirajatised asuvad Väätsal, teisalt ka aktiivsete eestvedajate tõttu – jalgpall, orienteerumine, jalgrattasõidud, jooksud, petanki mängimine, võrkpall, murutraktorite kestvussõidu Eesti Meistrivõistlused, kalapüügivõistlused jne. Ühingutest ja seltsidest tegusaimad on eakate selts Ristikhein, Eesti Jalgrattamuuseum, Loomering, Väätsa Jalgpalliklubi, Spordiklubi Sid, Kooli Sõprade Selts, vabatahtlikud päästjad (kellest osa elab ka teistes külades), kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja kodutütred. Kõik eelpool loetletud  võtavad vastutust kogukonnaelu eestvedamise eest või kui vaja midagi koos ära teha, tulevad seda tegema.