Aasta küla

Konkursi „Aasta küla" korraldamise eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada ja ergutada aktiivse kogukonnaga külasid. Konkursiga selgitatakse välja jooksval aastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, mille elanikud on väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Nimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut, omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ja oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid nimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused. Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.

Konkursi võitja otsustatakse hiljemalt iga aasta 15. detsembriks. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta Küla" nimetus, lisaks tunnustatakse teda rahalise preemiaga ning üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus. Tiitli ning rändauhinna üleandmise aja ja koha saab valida võitja küla.

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord"

Info:
Säsil Rammo
terviseedenduse spetsialist
5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee 
(III korrus kabinet 307)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2011- KABALA

Kabala küla on tugeva ajaloolise taustaga küla, kus tegutsevad mitmed valla hallatavad asutused ja ka erafirmad. Küla traditsioone aitab elus hoida nende asutuste koostöö, kuid vähem tähtis pole ka külaelanike aktiivne kaasalöömine.
Traditsiooniliste ühisüritustena korraldatakse igal aastal Kabala laulupidu, mälumängu, suvepidu ja perespordipäevi, üheskoos tähistatakse jaanipäeva, jõuluid ja aastavahetust. Türi valla sünnipäeva puhul korraldatakse sügiseti lausa tervet valda hõlmavat perespordipäeva.
Alates 2011. a võetaks osa erinevatest maakondlikest konkurssidest. Väga suurt tähelepanu pööratakse tervise edendamisse ning mitmed ühistegevused on seotud just sportlikku laadi ühisüritustega.
2011. aasta tõi aktiivsele külaelanikule maakondlikul konkursil „Lihtne külatoit" auhinnalise esimese koha.