Aasta küla

Konkursi „Aasta küla" korraldamise eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada ja ergutada aktiivse kogukonnaga külasid. Konkursiga selgitatakse välja jooksval aastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, mille elanikud on väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Nimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut, omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ja oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid nimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused. Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.

Konkursi võitja otsustatakse hiljemalt iga aasta 15. detsembriks. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta Küla" nimetus, lisaks tunnustatakse teda rahalise preemiaga ning üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus. Tiitli ning rändauhinna üleandmise aja ja koha saab valida võitja küla.

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord"

Info:
Säsil Rammo
terviseedenduse spetsialist
5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee 
(III korrus kabinet 307)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2012- MÄEKÜLA

Külarahvas on kokkuhoidev ning erinevad vanusegrupid teevad omavahel tõhusat koostööd, olgu see siis külakoosolekul külaprobleemide üle arutledes või aiandi kõrval külaplatsil külapidu pidades.
Aktiivselt lüüakse kaasa nii oma küla kui ka muudes ettevõtmistes. Suvisel Järvamaa Avatud Talude päeval oli Mäekülas avatud kaks talu - Ale ja Rehela talu. Mõlemat talu külastas üle 100 inimese.
Mäekülas on kolm traditsioonilist üritust: uue aasta tervitamine 1. jaanuaril, vastlapäev ja jaanituli.
Jaanituli on küla ettevõtmistest tähtsaim, sealt ei puudu mängud suurtele ega väikestele, korraldatakse jõukatsumisi ja lüüakse tantsu. Iga pere Mäekülas saab personaalse kutse jaanitulel osalemiseks külavanemalt isiklikult.
Et tunnustada perenaisi on jaanipäeval juba kolm korda toimunud toiduteemaline konkurss. Valitud on parimat magusameistrit, parimat salatisegajat ning parimat toitu esivanemate toidulaualt.