Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2013 - KABALA

Külaelanike aktiivsus on aastatega järjest tõusnud. Küla traditsioonid on pikaaegsed ja elujõulised – peaaegu 30 aastat on korraldatud mälumängu ning Kabala küla ja naabrite päeva, Kabala laulu ja tantsupidu on toimunud juba 47. aastal, viimastel aastatel on lisandunud mitmeid uusi traditsioonilisi ettevõtmisi.
Eriliselt populaarne on Kabala inimeste hulgas sport. Sporditegevusi ja spordihoone kasutust koordineerib Kabala Kultuuri ja Spordi Selts. Seltsi liikmed, aktiivsed vabatahtlikud, teevad suurepärast koostööd Kabala rahvamaja, Kabala kool-lasteaia ning Türi Spordiklubide Liiduga, nad aitavad korraldada mitmeid ülevallalisi spordisündmusi ning osalevad meelsasti teiste asutuste poolt korraldatavatel sündmustel. Kabala noored osalevad kodutütarde ja noorkotkaste töös, rahvamajas käib koos ka aktiivsete eakate grupp.

Edukalt koostatud projektikavandite toel on Kabalas soetatud spordivahendeid, hooldatud spordiobjekte ning saadud hüppebatuut, mis rõõmustab eriliselt väiksemaid lapsi.