Aasta küla

Konkursi „Aasta küla" korraldamise eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada ja ergutada aktiivse kogukonnaga külasid. Konkursiga selgitatakse välja jooksval aastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, mille elanikud on väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Nimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut, omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ja oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid nimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused. Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.

Konkursi võitja otsustatakse hiljemalt iga aasta 15. detsembriks. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta Küla" nimetus, lisaks tunnustatakse teda rahalise preemiaga ning üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus. Tiitli ning rändauhinna üleandmise aja ja koha saab valida võitja küla.

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord"

Info:
Säsil Rammo
terviseedenduse spetsialist
5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee 
(III korrus kabinet 307)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2013 - KABALA

Külaelanike aktiivsus on aastatega järjest tõusnud. Küla traditsioonid on pikaaegsed ja elujõulised – peaaegu 30 aastat on korraldatud mälumängu ning Kabala küla ja naabrite päeva, Kabala laulu ja tantsupidu on toimunud juba 47. aastal, viimastel aastatel on lisandunud mitmeid uusi traditsioonilisi ettevõtmisi.
Eriliselt populaarne on Kabala inimeste hulgas sport. Sporditegevusi ja spordihoone kasutust koordineerib Kabala Kultuuri ja Spordi Selts. Seltsi liikmed, aktiivsed vabatahtlikud, teevad suurepärast koostööd Kabala rahvamaja, Kabala kool-lasteaia ning Türi Spordiklubide Liiduga, nad aitavad korraldada mitmeid ülevallalisi spordisündmusi ning osalevad meelsasti teiste asutuste poolt korraldatavatel sündmustel. Kabala noored osalevad kodutütarde ja noorkotkaste töös, rahvamajas käib koos ka aktiivsete eakate grupp.

Edukalt koostatud projektikavandite toel on Kabalas soetatud spordivahendeid, hooldatud spordiobjekte ning saadud hüppebatuut, mis rõõmustab eriliselt väiksemaid lapsi.