Aasta küla

Konkursi „Aasta küla" korraldamise eesmärgiks on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada ja ergutada aktiivse kogukonnaga külasid. Konkursiga selgitatakse välja jooksval aastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, mille elanikud on väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Nimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut, omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ja oma küla tutvustamisel.
Ettepaneku
id nimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused. Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Konkursi võitja otsustatakse hiljemalt iga aasta 15. detsembriks. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta Küla" nimetus, lisaks tunnustatakse teda rahalise preemiaga ning üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus. Tiitli ning rändauhinna üleandmise aja ja koha saab valida võitja küla
.

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

 

 

« Tagasi

Aasta küla 2017- VILLEVERE

Türi Vallavalitsus tunnistas 07.12.2017 korraldusega nr 335 konkursi "Aasta küla 2017" võitjaks Villevere küla.

Villevere küla eestvedajad on MTÜ Villevere Koolimaja tegijad eesotsas Veiko Viigipuuga. Külal on aktiivne koduleht. Lisaks piirkonna sotsiaalmeedias heale turundamisele omanäoliste ürituste kaudu on külal ka nn ökoloogiliselt mõtleva kogukonna maine. Kõikide küla tegemiste (kinoõhtud jms) ajal on mõeldud ka laste peale, et kõik soovijad saaksid osaleda.

Külas peetakse lisaks MTÜ Villevere Koolimaja ettevõtmistele ka traditsioonilis tähtpäevi. MTÜl on oma sümboolika (koolimaja), mis on talletatud kohaliku puiduettevõtja algatusel ka külamaja kohvikulaudadele.

Küla jagab infot oma tegemistest aegsasti, traditsioonilised sündmused on rahvarohked.

Tegeletakse ka rahvaharidusega- erinevad õpikojad ja koolitused majas on tavapärased.