Kuldne aumärk

 

Türi valla kuldse aumärgi võib anda täisealisele füüsilisele isikule Türi vallale osutatud silmapaistvate teenete ja valla huvides tegutsemise eest.
Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.
Türi valla aumärgi andmise otsustab vallavalitsus ja vormistab otsuse korraldusega.


ETTEPANEK kuldse aumärgi andmiseks  (.rtf)(e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)


Alus: Türi valla põhimäärus

« Tagasi

Kuldne aumärk 2011. a

KOIT TEDER

Ale talu arendamise, Türi valla külade ja valla elu edendamise eest

 

 

 

 

 

 

 

ELOR ILMET

Rassi küla arendamise, Tagametsa skaudilaagri loomise, matka- ja metsaradade rajamise ning panuse eest Türi linna, Kabala, Oisu ja Türi valla ühinemisel

 

 

 

 

 

 

KAAREL ALUOJA

paikkonna aja- ja koduloo uurimise, kogumise, jäädvustamise ja tutvustamise ning Laupa mõisakooli arendamise eest