Kuldne aumärk

Türi valla aumärk on Türi valla sümbol Türi valla nimel austuse ja tunnustuse avaldamiseks.

Türi valla aumärgi kujunduse kinnitab vallavolikogu otsusega.

Türi valla kuldne aumärk antakse täisealisele füüsilisele isikule Türi vallale osutatud silmapaistvate teenete ja valla huvides tegutsemise eest.

Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

Türi valla aumärgi andmise otsustab vallavalitsus ja vormistab otsuse korraldusega.

Türi valla aumärki ei asendata.

Türi valla aumärki ei anta postuumselt.

ETTEPANEK kuldse aumärgi andmiseks  (.rtf),  (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)


Alus: Türi valla põhimäärus

2019

Eha Pehk - silmapaistva panuse eest eakate ühistegevuse eestvedajana, kauaaegse vabatahtliku töö eest eakate õigusabiteenuse loomisel ja osutamisel, eakate tegevuskeskuse ja klubi „Ehavalgus" töö korraldamise ning juhtimise eest Türi vallas.

Valdo Praust – pikaajalise töö eest Eesti Jalgrattamuuseumi rajajamisel, pühendunud ajaloo ja mõisate uurijana ning hea partnerina kohalikule kogukonnale.

2018

Anne Toome - Pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse andmisel, Türi muusikakooli klaveriõpilaste juhendamisel ning noorte edukal ettevalmistamisel konkurssideks.

Urmas Laks - Silmapaistva panuse eest maaelu edendamisel, piirkonnas põllumajanduse arendamisel ja kogukonna arengusse panustamisel.

2017

Aili Avi - aktiivse ja mitmekülgse tegutsemise, kogukonna arengule kaasaaitavate tegevuste ja projektide algatamise, elluviimise ning mainekujundamisele kaasaaitamise eest.

Sulo Särkinen - pühendumusega tehtud eduka tegevuse eest noorsootöö arendamisel ja projektide kirjutamisel, suursündmuste korraldamisel ning piirkonna tuntuse kujundamisel.

Urmas Piigert - suure panuse eest Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide Türi piirkonna tegevuste arendamisel ja aktiivsel ettevõtmiste korraldamisel.

2016

Ülle Välimäe - pühendunud tegevuse eest Türi valla ja maakonna kultuurielu edendamisel, rahvakultuuri hoidmisel, rahvamajade ühingu juhtimisel ja kultuuri valdkonna eest seismisel.

Otto Männa - ujumistraditsiooni hoidmise, pühendunud ja eduka treeningtöö eest noortega.

Juhan Sihver - pühendumusega tehtud pikaajalise eduka töö ja panuse eest muuseumi arendamisel, valla tutvustamisel ning piirkonna tuntuse kujundamisel.

2015

Ain Aasa - suure panuse eest maaelu edendamisel, piirkonnas põllumajanduse arendamisel ja kogukonna arengusse panustamisel.

Olev Kenk - olulise panuse eest Türi valla tegemiste kajastamisel vabariiklikus meedias ja seeläbi paikkonna tutvustamisel ning valla tuntuse kujundamisel.

Ulvi Tamm - pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse andmisel, Türi poistekoori juhendamisel ning noorte pärimusmuusikafestivali korraldamisel.

2014

Silja Aavik - Valla hariduseluselu edendamise ja suurepärase töö eest Türi Muusikakooli arendamisel tunnustatud õppeasutuseks.

Mati Sadam - Tulemusliku töö eest noorte treenimisel, märkimisväärse panuse eest valla spordielu edendamisel ja aktiivsel ürituste korraldamisel.

Leonhard Soom - Kergejõustiku traditsioonide hoidmise, sportlike eluviiside propageerimise ja kauaaegse eduka treeningtöö eest noortega.

2013

Leo Rehela - Kauaaegse ja aktiivse panuse eest aianduse valdkonnas, ilmavaatlustega tegelemisel, Türi Lillelaatade korraldamisel ja paikkonna koduloo tutvustamisel.

Teet Hanschmidt - Kauaaegse panuse ja pühendumuse eest Türi kiriku ja koguduse juhtimisel ning kultuurimälestise hoidmisel.

Deivi Šadeiko - Märkimisväärse panuse eest Türi valla laste ja täiskasvanute spordiharrastuste edendamisel ning Paide-Türi rahvajooks korraldamisel.

2012

Ants Oidekivi - Pühendumuse eest noorte muusikute õpetamisel, orkester Türi juhtimisel ja puhkpillimuusika propageerimisel ning valla kultuurielu edendamisel.

Endla Sootla - Loodus-reaalsuuna arendamise, reaalainete populariseerimise ja kauaaegse tulemusliku töö eest füüsikaõpetajana.

Rene Viljat - Paikkonna aja- ja koduloo jäädvustamise, kogumise ja tutvustamise ning Türi Rahvalehes fotorubriigi „Uus ja vana Türil" toimetamise eest.

Vello Laprik - Kauaaegse panuse eest Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide Türi piirkonna tegevuste arendamisel ja aktiivsel ettevõtmiste korraldamisel.

2011

Koit Teder - Ale talu arendamise, Türi valla külade ja valla elu edendamise eest.

Elor Ilmet - Rassi küla arendamise, Tagametsa skaudilaagri loomise, matka- ja metsaradade rajamise ning panuse eest Türi linna, Kabala, Oisu ja Türi valla ühinemisel.

Kaarel Aluoja - paikkonna aja- ja koduloo uurimise, kogumise, jäädvustamise ja tutvustamise ning Laupa mõisakooli arendamise eest.

2010

Heino Aavasalu - Türi piirkonna, Järvamaa ning ka kogu Eesti motokrossi elu arendamise ja juhtimise eest. Tänu tema jõupingutustele on valminud rahvusvaheliste võistluste korraldamise nõuetele vastav Kihli motokeskus.

Viia Ivask - Flöödi eriala õpetamise, flöödiansamblite loomise ja õpilaste eduka õpetamise eest. Auhinnalisi kohti on Ivaski õpilased saavutanud pea kõikidel puhkpillikonkurssidel.

Anneli Kenk - Türile ja kogu Järvamaale väga olulise väikefirma, mis oma tegevusega aitab oluliselt kaasa Türi valla maine tõusule, ülesehitamise eest ning mitmete Türi valla ja Järvamaa esindustrükiste kujundamise eest.

2009

Arvo Kuutok - Takkasaare talu arendamise eest vabariiklikuks esindustaluks, mis on toonud tuntust Türi vallale.

Leelo Männa - Türi piirkonna kunstiringide tulemusrikka juhendamise ja Türi Majandusgümnaasiumi kunstiõppesuuna väljaarendamise eest.

Elle Raudsepp - Türi linna ja valla hariduselu arendamise ja edendamise ning Tartu Ülikooli Türi Kolledži pikaajalise eduka juhtimise eest.

2008

Reiu Sootla - Türi piirkonna hariduselu edendamise ja Türi Gümnaasiumi pikaajalise arendamise eest ja suurepärase töö eest koolijuhina.

Piret Rammo - Laupa Põhikooli juhtimise, arendamise ja mõisakoolide  ühingu eestvedamise eest.

Mati Roosmaa - Spordielu edendamise ja maareformi eduka elluviimise eest Kabala piirkonnas.

2007

Kaia Iva - Lõuna-Järvamaa nelja omavalitsuse ühinemisprotsessi aktiivse eestvedamise eest.

Maili Roosme - Türi Majandusgümnaasiumi arendamise eest ja suurepärase töö eest õpetajana ning õppealajuhatajana.