Kuldne aumärk

 

Türi valla kuldse aumärgi võib anda täisealisele füüsilisele isikule Türi vallale osutatud silmapaistvate teenete ja valla huvides tegutsemise eest.
Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.
Türi valla aumärgi andmise otsustab vallavalitsus ja vormistab otsuse korraldusega.


ETTEPANEK kuldse aumärgi andmiseks  (.rtf)(e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)


Alus: Türi valla põhimäärus

« Tagasi

Kuldne aumärk 2012. a

 

 

RENE VILJAT
Paikkonna aja- ja koduloo jäädvustamise, kogumise ja tutvustamise ning Türi Rahvalehes fotorubriigi „Uus ja vana Türil" toimetamise eest

 

 

 

 

 

 

 

ENDLA SOOTLA
Loodus-reaalsuuna arendamise, reaalainete populariseerimise ja
kauaaegse tulemusliku töö eest füüsikaõpetajana

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTS OIDEKIVI
Pühendumuse eest noorte muusikute õpetamisel, orkester Türi juhtimisel ja puhkpillimuusika propageerimisel ning valla kultuurielu edendamisel

 

 

 

 

 

 

VELLO LAPRIK
Kauaaegse panuse eest Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide Türi piirkonna tegevuste arendamisel ja aktiivsel ettevõtmiste korraldamisel